การเข้าใจลูกค้า กับจิตวิทยาการซื้อของลูกค้า

การเข้าใจลูกค้า กับจิตวิทยาการซื้อของลูกค้า

การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและอ่อนน้อมต่อจิตวิทยาการซื้อของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจทุก...
Read More
การสร้างเครือข่ายและ Partnership เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย

การสร้างเครือข่ายและ Partnership เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย

การสร้างเครือข่ายและการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถเพิ่มโอกาสในการขายและขยายตล...
Read More
CDP กับการสร้างการตลาดแบบ Real-time และการส่งข้อความแบบส่วนบุคคล

CDP กับการสร้างการตลาดแบบ Real-time และการส่งข้อความแบบส่วนบุคคล

Customer Data Platform (CDP) CDP ช่วยรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากหลายแหล่งให้เป็นหนึ่งเดียว ทำให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์พฤต�...
Read More