การสร้าง Email Marketing ที่มีประสิทธิภาพด้วย Marketing Automation

การสร้าง การตลาดผ่านอีเมล Email Marketing ที่มีประสิทธิภาพด้วย Marketing Automation

การตลาดผ่านอีเมล (Email Marketing) ยังคงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้�...
Read More
การสร้างและจัดการ Lead Nurturing Campaign ด้วย Marketing Automation

การสร้างและจัดการ Lead Nurturing Campaign ด้วย Marketing Automation

จัดการแคมเปญ Lead Nurturing ด้วยการใช้เครื่องมือ Marketing Automation เพื่อให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า...
Read More
4 Customer Data Platform (CDP) ในไทย ประจำปี 2024

4 Customer Data Platform (CDP) ในไทย ประจำปี 2024

บทความนี้ รู้จักกับ 4 Customer Data Platform (CDP) ที่กำลังเป็นที่นิยมในธุรกิจ รวมถึงวิธีการนำมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบ�...
Read More