การสร้าง ประสบการณ์ลูกค้า ส่วนบุคคลด้วย AI

การสร้าง ประสบการณ์ลูกค้า ส่วนบุคคลด้วย AI

AI ช่วยสร้างประสบการณ์ลูกค้า สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลจากลูกค้าได้อย่างแม่นยำและใช้ประโยชน์จากข�...
Read More
วิธีการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องเพื่อ การตลาดที่ตอบโจทย์ลูกค้า

วิธีการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องเพื่อ การตลาดที่ตอบโจทย์ลูกค้า

นวทางการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์และตรงใจลู...
Read More
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สนับสนุน REAL CDP กับการตลาดแบบรู้ใจ

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สนับสนุน REAL CDP กับ การตลาดแบบรู้ใจ

REAL CDP จะสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่างๆ โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ เครื่องมือการตลา...
Read More