จัดการข้อมูลลูกค้าตามกลยุทธ์ Customer Retention Strategies

จัดการข้อมูลลูกค้าตามกลยุทธ์ Customer Retention Strategies

Customer Retention Strategies เป็นหนึ่งในแนวทาง ปรับใช้กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ�...
Read More

มาทำความรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Social Media

การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ Social Media ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถเข้าใจและเชื่อมต่อกับผู้บริโภ...
Read More