ความสำคัญของการมี Single Customer View (360) ผ่าน CDP

ความสำคัญของการมี Single Customer View (360) หรือ มุมมองลูกค้าแบบครบวงจร ผ่าน CDP

Single Customer View (SCV) หรือมุมมองลูกค้าผู้เดียว หมายถึงการรวมข้อมูลทุกอย่างของลูกค้ามาไว้ในที่เดียว เพื่อให้เราได้เ�...
Read More
การใช้ REAL CDP เพื่อเพิ่มอัตราการเก็บ รักษาลูกค้า

การใช้ REAL CDP เพื่อเพิ่มอัตราการเก็บ รักษาลูกค้า

การที่จะเพิ่มอัตราการเก็บรักษาลูกค้า จำเป็นต้องเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ สามารถสร้างข้อเสนอและข้อ�...
Read More
การใช้ Big Data ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

การใช้ Big Data ใน การเข้าใจลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

การใช้ Big Data เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อทำให้การตัดสินใจในการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชื่�...
Read More