Blog - บทความ

คุณเบื่อหรือไม่ที่ต้องมานั่งส่ง message follow up ลูกค้าซ้ำๆ ด้วย message เดิมๆ มาดูกัน customer journey automation คืออะไร

Bounce Rate เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ทำเว็บไซต์ต้องรู้ เพราะเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในการบ่งบอกว่าเว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ไปดูกัน

วันและเวลานั้นก็มีส่วนช่วยในการจัดทำโปรโมชั่นของคุณ การที่รู้ว่าลูกค้าของคุณเข้ามาชมในช่วงไหนจะช่วยในการจัดเวลาและลงคอนเทนต์ได้อย่างเหมาะสม

ช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณนั้นมีอยู่มากมาย ในการเข้าถึงและเข้าใจจะช่วยให้คุณสร้างแคมเปญและโปรโมชั่นได้อย่างตรงจุด เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจคุณ

บทความนี้จะมาบ่งบอกเหตุผลว่าทำไมคุณจะต้องจัดกลุ่มลูกค้าของคุณและต้องเข้าใจในกลุ่มที่คุณจัด เราจะมาช่วยสร้างกลยุทธ์ในการจัดให้คุณกัน