สิ่งที่ต้องรู้ก่อน เริ่มต้น AB Testing

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้น วิธีการทดสอบ A/B Testing

A/B Testing เป็นวิธีการทดสอบที่ใช้ในการเปรียบเทียบสองเวอร์ชันของสิ่งเดียวกันเพื่อดูว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภา...
Read More
เพิ่มอัตราการเปิดและคลิก กับการทำ AB Testing ใน Email Marketing

เพิ่มอัตราการเปิดและคลิก กับการทำ A/B Testing ใน Email Marketing

Email Marketing เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการส่งเสริมการขาย โดยเพิ่มอัตราการเปิด (Open Rate) และอัตราการคลิก (Click-through Rate) ...
Read More
AB Testing สำหรับเว็บไซต์ เพื่อเพิ่ม Conversion Rate

A/B Testing หรือ Split Testing สำหรับเว็บไซต์ เพื่อเพิ่ม Conversion Rate

A/B Testing หรือที่เรียกกันว่า Split Testing เป็นการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างสองเวอร์ชันของหน้าเว็บหรือองค์ประกอบใดองค์ป...
Read More