ประโยชน์ของการมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีในการทำ การตลาดออนไลน์

ประโยชน์ของการมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีในการทำ การตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์ การมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุ�...
Read More
การเข้าใจลูกค้า ด้วยข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในการตั้งราคาและการเสนอโปรโมชั่น

การเข้าใจลูกค้า ด้วยข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในการตั้งราคาและการเสนอโปรโมชั่น

การเข้าใจลูกค้า ด้วยข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในการตั้งราคาและการเสนอโปรโมชั่นเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายแ�...
Read More
เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน REAL CDP ใน การตลาดดิจิทัล

เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพ REAL CDP ใน การตลาดดิจิทัล

REAL CDP ที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลจากหลายแหล่ง สามารถทำความเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และความสนใ...
Read More