เพิ่มอัตราการเปิดและคลิก กับการทำ AB Testing ใน Email Marketing

เพิ่มอัตราการเปิดและคลิก กับการทำ A/B Testing ใน Email Marketing

Email Marketing เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการส่งเสริมการขาย โดยเพิ่มอัตราการเปิด (Open Rate) และอัตราการคลิก (Click-through Rate) ...
Read More
AB Testing สำหรับเว็บไซต์ เพื่อเพิ่ม Conversion Rate

A/B Testing หรือ Split Testing สำหรับเว็บไซต์ เพื่อเพิ่ม Conversion Rate

A/B Testing หรือที่เรียกกันว่า Split Testing เป็นการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างสองเวอร์ชันของหน้าเว็บหรือองค์ประกอบใดองค์ป...
Read More
การปรับแต่ง Landing Page เพื่อเพิ่มอัตรา Conversion และการสร้าง Lead

การปรับแต่ง Landing Page เพื่อเพิ่มอัตรา Conversion และการสร้าง Lead

Landing Page ที่ดีควรมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาหรือแคมเปญที่นำผู้เข้าชมมายังหน้าเว็บนั้น และควรมีการออกแบ�...
Read More