การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอสินค้าและโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มของ ตลาดอสังหาริมทรัพย์

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอสินค้าและโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มของ ตลาดอสังหาริมทรัพย์

การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ สามารถทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า�...
Read More
กลยุทธ์สร้างแพลตฟอร์มการขายออนไลน์เพื่อขยายตลาดไปยังลูกค้าใหม่ของ Retail มีหน้าร้านทั้งที่ห้างและขายออนไลน์

กลยุทธ์สร้างแพลตฟอร์มการ ขายออนไลน์ เพื่อขยายตลาดไปยังลูกค้าใหม่ของ Retail มีหน้าร้านทั้งที่ห้างและขายออนไลน์

ที่มีหน้าร้านทั้งในห้างสรรพสินค้าและออนไลน์...
Read More
เทคนิคการใช้ Marketing Automation ในการตลาดอาหารและเดลิเวอรี

เทคนิคการใช้ Marketing Automation ใน การตลาด อาหารและเดลิเวอรี

Marketing Automation เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนิน การตลาด ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในการตลาดอาห...
Read More