การใช้เนื้อหาและการตลาดอินฟลูเอนเซอร์เพื่อขับเคลื่อนการขาย

การใช้เนื้อหาและ การตลาด Influencer เพื่อขับเคลื่อนการขาย

สร้างเนื้อหาที่ดึงดูดและการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มการรับรู้และยอดขาย การใช้เนื้อหาและการต...
Read More
การออกแบบ Journey ของลูกค้าสำหรับ Cross-Selling และ Up-Selling

การออกแบบ Journey ของลูกค้าสำหรับ Cross-Selling และ Up-Selling

Journey ของลูกค้าสำหรับการ cross-selling และ up-selling จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่าง การสร้าง Customer Journey Map นับเป็นกลยุทธ์ที่มีส่วนสำ�...
Read More