การพัฒนาการตลาดแบบ Segment-of-One ด้วย CDP

การพัฒนา การตลาดแบบ Segment-of-One ด้วย CDP

การใช้ REAL CDP ในธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยให้ความสำคัญกับการเข้าใจความต�...
Read More
ความสำเร็จจากการใช้ REAL CDP ในธุรกิจต่างๆ

ความสำเร็จจากการใช้ REAL CDP ในธุรกิจต่างๆ

การใช้ Real-time Customer Data Platform (CDP ทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว...
Read More