จัดการและออกแบบแคมเปญอัตโนมัติ

จัดการแคมเปญโฆษณาอัตโนมัติ โดยเลือกตั้งค่าการโฆษณาตามวันเวลาที่กำหนด และปรับแต่งเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ ด้วยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง เพื่อให้โฆษณาของคุณตรงตามกลุ่มเป้าหมายและตรงตามเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

adsauto-feat-ads