การใช้ Data Enrichment เพื่อพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience)

การใช้ Data Enrichment เพื่อพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience)

การใช้ Data Enrichment หรือการเพิ่มคุณค่าข้อมูล มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือธุรกิจเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลที่มีอ...
Read More
Data Enrichment คืออะไร

Data Enrichment คืออะไร

Data Enrichment หรือการเสริมคุณค่าข้อมูลกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจในข้อมู�...
Read More
สิ่งที่ต้องรู้ก่อน เริ่มต้น AB Testing

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้น วิธีการทดสอบ A/B Testing

A/B Testing เป็นวิธีการทดสอบที่ใช้ในการเปรียบเทียบสองเวอร์ชันของสิ่งเดียวกันเพื่อดูว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภา...
Read More