การพัฒนาการตลาดแบบ Segment-of-One ด้วย CDP

การพัฒนา การตลาดแบบ Segment-of-One ด้วย CDP

การใช้ REAL CDP ในธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยให้ความสำคัญกับการเข้าใจความต�...
Read More
การเข้าใจลูกค้า กับจิตวิทยาการซื้อของลูกค้า

การเข้าใจลูกค้า กับจิตวิทยาการซื้อของลูกค้า

การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและอ่อนน้อมต่อจิตวิทยาการซื้อของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจทุก...
Read More
114. การวิเคราะห์และการประเมินผลกลุ่มลูกค้าใน การเข้าใจลูกค้า

การวิเคราะห์และการประเมินผลกลุ่มลูกค้าใน การเข้าใจลูกค้า

การวิเคราะห์และการประเมินผลกลุ่มลูกค้าเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกร...
Read More