การเข้าใจลูกค้า กับจิตวิทยาการซื้อของลูกค้า

การเข้าใจลูกค้า กับจิตวิทยาการซื้อของลูกค้า

การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและอ่อนน้อมต่อจิตวิทยาการซื้อของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจทุก...
Read More
การสร้างเครือข่ายและ Partnership เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย

การสร้างเครือข่ายและ Partnership เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย

การสร้างเครือข่ายและการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถเพิ่มโอกาสในการขายและขยายตล...
Read More
การรวม REAL CDP เข้ากับเครื่องมือ CRM อื่นๆ

การรวม REAL CDP เข้ากับเครื่องมือ CRM อื่นๆ

Customer Relationship Management (CRM) มีความสำคัญในการบริหารจัดการลูกค้า และใช้งานร่วมกับ CDP ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน...
Read More