การออกแบบ Journey ของลูกค้าสำหรับ Cross-Selling และ Up-Selling

การออกแบบ Journey ของลูกค้าสำหรับ Cross-Selling และ Up-Selling

การออกแบบ Journey ของลูกค้าสำหรับ Cross-Selling และ Up-Selling

การออกแบบ journey ของลูกค้าสำหรับการ cross-selling และ up-selling คือ กระบวนการที่คำนึงถึงการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ลงตัว ซึ่งจะทำให้ลูกค้าไม่เพียงแต่ซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมเท่านั้น แต่ยังรู้สึกพึงพอใจกับการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย สิ่งนี้จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ และการสร้าง Customer Journey Map (CJM) ที่รวมกลยุทธ์เหล่านี้เข้าไปเป็นส่วนสำคัญ

ความเข้าใจในพฤติกรรมลูกค้า

การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเป็นขั้นตอนแรกในการสร้าง CJM ที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการกำหนดประเภทของลูกค้า ความต้องการและความสนใจของพวกเขา การวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถทำได้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทาง เช่น การสำรวจความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานบนเว็บ และการติดตามพฤติกรรมการซื้อ

การสร้างแผนที่ประสบการณ์ลูกค้า

หลังจากได้ข้อมูลพื้นฐานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้าง Customer Journey Map ที่ระบุทุกจุดสัมผัสระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ แผนที่นี้ควรรวมถึง ดังต่อไปนี้:

 • จุดเริ่มต้นของการเดินทาง: การระบุว่าลูกค้าพบเห็นหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์กับแบรนด์ได้อย่างไร
 • แต่ละขั้นตอนในการซื้อ: ระบุช่วงเวลาหลักที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเหล่านั้น
 • โอกาสสำหรับ cross-selling และ up-selling: ระบุจุดที่สามารถแนะนำสินค้าเพิ่มเติมหรือสินค้าระดับสูงกว่าที่ลูกค้าอาจสนใจได้

การระบุโอกาสสำหรับ Cross-Selling และ Up-Selling

 • Cross-Selling: แนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือเสริมเพิ่มเติมที่ลูกค้าอาจไม่ได้พิจารณา ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ซื้อโทรศัพท์มือถืออาจสนใจในเคสโทรศัพท์หรือหูฟัง
 • Up-Selling: แนะนำสินค้าที่มีคุณภาพหรือราคาสูงกว่าที่ลูกค้าเลือก โดยทำให้เห็นคุณค่าเพิ่มที่จะได้รับ เช่น แนะนำโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่กว่าที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีกว่า

การวางแผนการสื่อสาร

 • ก่อนการขาย: การสร้างความตระหนักรู้และความสนใจผ่านการโฆษณา, การตลาดผ่านอีเมล, และโปรโมชั่นที่เป็นเป้าหมาย
 • ระหว่างการขาย: การใช้ข้อเสนอทันทีเพื่อกระตุ้นการซื้อเพิ่มเติม ส่งผลให้เกิดการซื้อ cross-sell หรือ up-sell
 • หลังการขาย: การติดตามด้วยการสนับสนุนลูกค้าและข้อเสนอส่วนบุคคลที่จะกระตุ้นการซื้อในอนาคต

ทุกแผนที่ประสบการณ์ลูกค้าควรถูกทดสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามันตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการ cross-sell และ up-sell ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้การออกแบบ CJM ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการ cross-selling และ up-selling จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้า การใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสบการณ์ลูกค้าและยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรมทีมขายให้เป็นมืออาชีพ

การมีทีมขายที่เชี่ยวชาญด้าน cross-selling และ up-selling ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร แต่ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอีกด้วย การอบรมทีมขายให้เป็นมืออาชีพจึงเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องใส่ใจ มาดูวิธีการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับทีมขาย เพื่อให้พวกเขาสามารถทำ cross-selling และ up-selling ได้อย่างมืออาชีพ

1.  การเข้าใจผลิตภัณฑ์และบริการอย่างลึกซึ้ง

ก่อนที่ทีมขายจะสามารถขายสินค้าเพิ่มเติมหรือบริการเพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้, พวกเขาจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาขาย การฝึกอบรมนี้ควรรวมถึง:

การสอนเกี่ยวกับคุณสมบัติ, ประโยชน์, และการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่องค์กรเสนอ การเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของลูกค้า และวิธีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่า

การประยุกต์ใช้ความรู้ นี้ในการขายแบบ cross-sell และ up-sell ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงและการทำ Workshop

2. การฝึกทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม

ทักษะการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทีมขายสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้ การอบรมควรรวมถึงการฝึกฝนด้านการฟังที่ดี เพื่อให้สามารถจับประเด็นความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าเพื่อสร้างความไว้วางใจ จากนั้นใช้คำถามที่เปิด เพื่อกระตุ้นการสนทนาและค้นหาโอกาสในการขายเพิ่มเติม เพื่อให้มีการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ทางด้านการซื้อเพิ่มเติมอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การจัดการและการปิดการขาย

การตอบกลับจากลูกค้าและการปิดการขายเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับทีมขาย สิ่งที่การอบรมควรมี เทคนิคต่างๆ ในการจัดการกับคัดค้าน, รวมถึงวิธีการระบุ, ตอบกลับ, และกลับตาลปัตรคัดค้านในทางที่สร้างสรรค์ และฝึกหัดการปิดการขาย โดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและทักษะ ที่สำคัญคือสร้างความเชื่อมั่น และการนำเสนอแนวทางการขายที่เน้นการได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างลูกค้าและบริษัท

4. การใช้เทคโนโลยีในการขาย

การใช้เทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย cross-sell และ up-sell ได้ อันดับแรกคืออบรมการใช้ CRM (Customer Relationship Management) ให้เป็นประโยชน์สูงสุด รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและการสร้างประวัติการซื้อ พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัลที่ลูกค้าใช้บ่อย และฝึกอบรมเครื่องมือขายดิจิทัล เช่น แพลตฟอร์มการขายออนไลน์และโซลูชันอัตโนมัติ

การอบรมที่มีคุณภาพจะต้องเน้นทั้งทักษะทางเทคนิคและทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้ทีมขายมีความพร้อมในทุกๆ สถานการณ์ นี่ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมขายสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า ทำให้พวกเขากลับมาใช้บริการอีกในอนาคต

การออกแบบโปรแกรม Loyalty ที่เสริมสร้างการทำ cross-selling และ up-selling

เครื่องมือในการส่งเสริมการขาย cross-selling และ up-selling ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนานกับลูกค้า การออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ และเพิ่มผลกำไรโดยรวมขององค์กร ต่อไปนี้คือขั้นตอนและกลยุทธ์ในการออกแบบโปรแกรม Loyalty ที่สามารถเสริมสร้างการทำ cross-selling และ up-selling:

1. การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อจัดกลุ่มสินค้า

เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อระบุพฤติกรรมการซื้อและความสนใจของพวกเขา ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราจัดกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องและมีแนวโน้มที่จะถูกซื้อร่วมกันได้ การจับคู่สินค้าที่เกี่ยวข้องในโปรแกรม Loyalty จะเพิ่มโอกาสในการขาย cross-sell และ up-sell โดยธรรมชาติ

 2. การกำหนดระดับและผลประโยชน์ตามพฤติกรรมการซื้อ

ออกแบบระดับการสมาชิกที่แตกต่างกันในโปรแกรม Loyalty โดยมอบผลประโยชน์และรางวัลที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการบ่อยครั้ง รวมถึงการใช้จ่ายสูง ผลประโยชน์เหล่านี้อาจรวมถึงข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือสินค้าที่เสริมกัน เช่น การให้คะแนนโบนัสเมื่อซื้อสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

 3. การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการขาย

ใช้เทคโนโลยี เช่น big data analytics และ machine learning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายและพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้า ข้อมูลนี้สามารถช่วยพัฒนาข้อเสนอที่เป็นส่วนตัวและเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งเสริมการขายทั้ง cross-sell และ up-sell ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4. การสร้างแคมเปญสื่อสารที่ตรงจุด

ออกแบบแคมเปญสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลประโยชน์และข้อเสนอที่พวกเขาจะได้รับจากการเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Loyalty สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, และเว็บไซต์ของบริษัท ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันท่วงที เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าใช้จ่ายมากขึ้นและบ่อยครั้งในหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ

การติดตามและประเมินผลโปรแกรม Loyalty เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ข้อมูลจากการติดตามเพื่อทำความเข้าใจว่าแคมเปญใดทำงานได้ดีและไม่ดีอย่างไร แล้วจึงปรับเปลี่ยนแนวทางตามนั้น คำนึงถึงการให้รางวัลและผลประโยชน์ที่สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าปัจจุบันได้ โดยรวมแล้ว การออกแบบโปรแกรม Loyalty  ที่มีคุณภาพสามารถทำให้การทำ cross-selling และ up-selling เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ สร้างประสบการณ์การซื้อที่ดีกว่าให้กับลูกค้า และเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรได้มากขึ้น

การทำการตลาดแบบ Segment-specific สำหรับ Cross-Selling และ Up-Selling

การทำการตลาดแบบ Segment-specific หมายถึงการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นส่วนๆ ตามลักษณะเฉพาะต่างๆ เช่น พฤติกรรมการซื้อ, ความสนใจ, ประวัติการซื้อ, หรือข้อมูลประชากรศาสตร์ เพื่อที่จะสื่อสารและเสนอขายสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ การตลาดแบบนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายแบบ Cross-Selling และ Up-Selling อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากลูกค้ามีโอกาสสูงที่จะตอบสนองต่อข้อเสนอที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงต่อความต้องการของพวกเขา

การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อสร้างการสื่อสารแบบเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย

สร้างการสื่อสารแบบเฉพาะกลุ่มเป้าหมายต้องการการวิเคราะห์และการเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยำและเสนอขายสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนและเทคนิคหลักๆ ในการเลือกใช้ข้อมูล ดังนี้:

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล: ข้อมูลที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มสามารถมาจากหลายแหล่ง รวมถึงข้อมูลภายในจาก CRM การวิเคราะห์พฤติกรรมบนเว็บไซต์ ข้อมูลการซื้อขาย แบบสำรวจลูกค้า และข้อมูลประชากรศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมจะช่วยให้มีฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งสำหรับการวิเคราะห์ต่อไป
 2. การวิเคราะห์และการแบ่งกลุ่ม: ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์คลัสเตอร์ (Cluster Analysis) หรือการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะเฉพาะที่ตรงกับความต้องการของการตลาดและการขาย การใช้ AI และ Machine Learning สามารถช่วยให้การแบ่งกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น
 3. การออกแบบข้อความสื่อสาร: ข้อความที่ใช้ในการสื่อสารควรถูกออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ เช่น การใช้ภาษาหรือข้อเสนอที่เหมาะสมกับประเภทของลูกค้า เทคนิคนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้เฉพาะเจาะจง แต่ยังช่วยเพิ่มการตอบสนองจากลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
 4. การใช้งานข้อมูลเชิงพฤติกรรม: ข้อมูลเชิงพฤติกรรม เช่น การคลิกเว็บ ประวัติการซื้อ และการตอบกลับโปรโมชั่น สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับเนื้อหาและข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้ระบุช่องทางการสื่อสารและเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าถึงแต่ละกลุ่ม
 5. การทดสอบและการปรับปรุง: หลังจากการออกแบบและเปิดตัวแคมเปญแล้ว ควรมีการทดสอบ A/B และการวิเคราะห์ผลตอบรับเพื่อดูความเอนเอียงหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การปรับปรุงข้อความและกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารและให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

การใช้ข้อมูลเพื่อสร้างการสื่อสารแบบเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มโอกาสในการขายแบบ Cross-Selling และ Up-Selling โดยใช้ข้อมูลเพื่อเข้าถึงลูกค้าด้วยข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาโดยตรง ช่วยให้การตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถสร้างความพึงพอใจและความภักดีต่อแบรนด์ได้

การประยุกต์ใช้กลยุทธ์  Cross-Selling รวมถึง Up-Selling อย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ธุรกิจ SME สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ การเข้าใจลึกซึ้งถึงแต่ละขั้นตอนและการใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมจะเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จในการใช้ Marketing Automation ในธุรกิจของคุณ และอย่าลืมว่า SABLE พร้อมให้บริการและสนับสนุนคุณในการเดินทางนี้ด้วยเครื่องมือด้าน Customer Data Platform (CDP) และ Marketing Automation ที่ครบครัน เพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

บทความใกล้เคียง