Customer Journey คืออะไร

Customer Journey คืออะไร

Customer Journey คืออะไร 

“Customer Journey” หรือ “เส้นทางการเดินทางของลูกค้า” เป็นแนวคิดที่อธิบายถึงกระบวนการทั้งหมดที่ลูกค้าผ่านมาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนการตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินตัวเลือก จนถึงการซื้อและการใช้สินค้าหรือบริการ ทุกขั้นตอนใน เส้นทางการเดินทางของลูกค้าเป็นโอกาสทองสำหรับแบรนด์ในการสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า เพื่อให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าได้

การวางแผนและการทำความเข้าใจ เส้นทางการเดินทางของลูกค้า จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งการสื่อสารและการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้ตอบโจทย์และตรงใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น. ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งเนื้อหาในเว็บไซต์, การสร้างแคมเปญโฆษณา, หรือการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience – UX) ที่น่าตื่นตาตื่นใจ, ทุกอย่างล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการทำให้ลูกค้ามีความสุขและพึงพอใจมากที่สุดในทุกขั้นตอนของการเดินทาง

ความหมายและความสำคัญของ Customer Journey

การทำความเข้าใจเส้นทางการเดินทางของลูกค้าหรือ เส้นทางการเดินทางของลูกค้า เป็นหัวใจสำคัญของการตลาดในยุคดิจิทัล ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้แบบเจาะจงและมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและเป็นส่วนตัวสำหรับแต่ละบุคคล ในส่วนนี้ เราจะมาทำความเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของ เส้นทางการเดินทางของลูกค้าต่อธุรกิจ

เส้นทางการเดินทางของลูกค้าคือระยะเวลาและช่วงของการสัมผัสที่ลูกค้ามีกับแบรนด์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการตัดสินใจซื้อและอาจรวมถึงหลังการขาย ในยุคดิจิทัล เส้นทางการเดินทางของลูกค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากมีช่องทางการสื่อสารและจุดสัมผัส (Touchpoints) ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แอพมือถือ แชทบอท ฯลฯ ซึ่งทำให้ธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้าในแต่ละจุดสัมผัสเหล่านี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ทำไมเส้นทางการเดินทางของลูกค้าถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ

เส้นทางการเดินทางของลูกค้า มีความสำคัญต่อธุรกิจด้วยหลายเหตุผล:

 • เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ: การเข้าใจ เส้นทางการเดินทางของลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและส่งข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
 • สร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและเพิ่มความพึงพอใจ: การใช้ข้อมูลจาก เส้นทางการเดินทางของลูกค้า เพื่อสร้างการสื่อสารและข้อเสนอที่เป็นส่วนตัวช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
 • เพิ่มอัตรา Conversion: การปรับปรุง เส้นทางการเดินทางของลูกค้า ตามข้อมูลและข้อเสนอแนะจากลูกค้าสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อและลดอัตราการละทิ้งรถเข็นสินค้า
 • สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน: ธุรกิจที่มอบประสบการณ์ที่ดีและเป็นส่วนตัวสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างข้อได้เปรียบในตลาดได้

วิเคราะห์ Touchpoints ใน Customer Journey

การวิเคราะห์ Touchpoints ใน เส้นทางการเดินทางของลูกค้า เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจและออกแบบประสบการณ์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีหลักการดำเนินการดังนี้

 1. ค้นหาและวิเคราะห์ Touchpoints หลัก คือจุดสัมผัสระหว่างลูกค้ากับธุรกิจในแต่ละขั้นตอนของ เส้นทางการเดินทางของลูกค้า การค้นหาและวิเคราะห์ Touchpoints หลักเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความเข้าใจว่าลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณอย่างไร
  • การสำรวจจุดสัมผัส: เริ่มต้นด้วยการระบุทุกจุดสัมผัสที่ลูกค้าอาจมีกับธุรกิจของคุณ ตั้งแต่การค้นพบผลิตภัณฑ์หรือบริการครั้งแรกไปจนถึงหลังการขาย
  • การประเมินความสำคัญ: ไม่ทุก Touchpoint มีความสำคัญเท่ากัน จำเป็นต้องประเมินว่าจุดสัมผัสใดมีผลกระทบมากที่สุดต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจของลูกค้า
  • การวิเคราะห์: ใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและปฏิกิริยาของลูกค้าในแต่ละจุดสัมผัส เพื่อหาวิธีการปรับปรุงหรือเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 2. การใช้ข้อมูล (Data) เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
  • การรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลจากจุดสัมผัสต่างๆ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ การซื้อสินค้า การให้คะแนนและรีวิว การโต้ตอบผ่านโซเชียลมีเดีย
  • การวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบและค้นหาแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้า รวมถึงการตัดสินใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนั้น
  • การสร้างแนวทางปฏิบัติ: จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ สร้างแนวทางในการปรับปรุงหรือเสนอประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า ทำให้สามารถเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีต่อแบรนด์ได้
 3. การสร้าง Personas สำหรับลูกค้า
  • ความหมายและวิธีการสร้าง Personas คือการสร้างตัวแทนของลูกค้าจำลองที่สะท้อนถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น การสร้าง Personas จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นรูปธรรมและครอบคลุม ซึ่งประกอบไปด้วย: 
   • ข้อมูลประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ
   • พฤติกรรมการซื้อ รวมถึงประวัติการซื้อและปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์
   • ความต้องการและความคาดหวัง ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
   • ช่องทางการสื่อสาร ที่พวกเขาใช้บ่อยที่สุด
  • ประโยชน์ของ Personas ในการสร้าง เส้นทางการเดินทางของลูกค้าการมี Personas ที่ชัดเจนมีประโยชน์หลายประการในการสร้างและปรับปรุง เส้นทางการเดินทางของลูกค้า: 
   • เพิ่มความเฉพาะเจาะจงในการสื่อสาร: ช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งข้อความที่เหมาะสมและเป็นส่วนตัวได้มากขึ้น ตรงกับความต้องการและความสนใจของแต่ละกลุ่มลูกค้า
   • ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า: โดยการออกแบบ Touchpoints และการส่งมอบเนื้อหาที่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้มีการเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีต่อแบรนด์
   • เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด: ด้วยการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น ธุรกิจสามารถลดการสูญเสียทรัพยากรจากการตลาดที่ไม่เจาะจงได้
   • ช่วยในการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์และบริการ: การเข้าใจ Personas ช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

Personas ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถออกแบบ เส้นทางการเดินทางของลูกค้า ที่มีประสิทธิภาพได้เท่านั้น การสร้าง Personas สำหรับลูกค้า เป็นกระบวนการที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมและมีระเบียบวินัย ธุรกิจสามารถสร้างตัวแทนของลูกค้าจำลองที่สะท้อนถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้ การสร้าง Personas นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ธุรกิจเข้าใจถึงพฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

Personas ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงและเป็นส่วนตัว ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด และช่วยในการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น การใช้ข้อมูลประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้อ ความต้องการและความคาดหวัง และช่องทางการสื่อสารที่ลูกค้าใช้บ่อยที่สุด เป็นส่วนสำคัญในการสร้าง Personas ที่มีประสิทธิภาพ

สรุปได้ว่า การสร้าง Personas สำหรับลูกค้า เป็นขั้นตอนพื้นฐานในการออกแบบ เส้นทางการเดินทางของลูกค้า ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหวังให้กับลูกค้าได้อย่างเป็นส่วนตัวและมีความหมายมากยิ่งขึ้น

การทำความเข้าใจใน เส้นทางการเดินทางของลูกค้า ไม่เพียงแต่ช่วยให้แบรนด์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขายได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับลูกค้าได้ด้วย นี่คือเหตุผลที่การวางแผนและการจัดการ เส้นทางการเดินทางของลูกค้า ควรเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การตลาดในยุคปัจจุบัน และนี่ก็คือสิ่งที่ SABLE, เซเบิล, ผู้เชี่ยวชาญด้าน Customer Data Platform และ Marketing Automation มุ่งมั่นที่จะช่วยธุรกิจให้สามารถทำได้ ต่อให้ธุรกิจของคุณมีขนาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหน การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ทรงพลังเช่นนี้สามารถช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

บทความใกล้เคียง