SEO และ SEM: กลยุทธ์สำคัญสู่การเพิ่ม Traffic เว็บไซต์

SEO และ SEM กลยุทธ์สำคัญสู่การเพิ่ม Traffic เว็บไซต์

SEO และ SEM: กลยุทธ์สำคัญสู่การเพิ่ม Traffic เว็บไซต์

การทำการตลาดออนไลน์มีหลายรูปแบบ ซึ่งสองเทคนิคหลักที่มักจะถูกพูดถึงคือ SEO (Search Engine Optimization) และ SEM (Search Engine Marketing) ทั้งสองมีเป้าหมายเดียวกันคือการเพิ่มการมองเห็นของเว็บไซต์บนเสิร์ชเอนจิน แต่วิธีการและกลยุทธ์ที่ใช้นั้นต่างกันอย่างชัดเจน บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง SEO และ SEM รวมถึงการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม

คำจำกัดความและความสำคัญ

SEO (Search Engine Optimization):

 • คำจำกัดความ: SEO คือกระบวนการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อเพิ่มการมองเห็นในหน้าผลการค้นหาออร์แกนิค (ไม่ต้องจ่ายเงิน) ของเสิร์ชเอนจิน เช่น Google และ Bing การปรับแต่งนี้รวมถึงการแก้ไขเนื้อหาในเว็บ การปรับโครงสร้าง HTML และการเพิ่มความเชื่อมโยงกลับ (backlinks) ไปยังเว็บไซต์
 • ความสำคัญ: SEO ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปรากฏของเว็บไซต์โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับเสิร์ชเอนจิน ซึ่งทำให้เว็บไซต์ได้รับการเข้าชมที่มีคุณภาพและยั่งยืนมากขึ้น

SEM (Search Engine Marketing):

 • คำจำกัดความ: SEM คือการใช้เทคนิคการตลาดเพื่อเพิ่มการมองเห็นของเว็บไซต์ในหน้าผลการค้นหาเสิร์ชเอนจินโดยผ่านการโฆษณาจ่ายเงิน เช่น การจ่ายเงินต่อคลิก (PPC) ผ่าน Google Ads หรือ Bing Ads
 • ความสำคัญ: SEM ช่วยให้เว็บไซต์ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วบนหน้าผลการค้นหา โดยผู้ประกอบการสามารถควบคุมงบประมาณ กำหนดเป้าหมายตลาด 

SEO: กลยุทธ์สำคัญในการเพิ่ม Visibility

 1. Keyword Research

Keyword Research เป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในการทำ SEO โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาคำหรือวลีที่ผู้คนมักจะใช้ในการค้นหาข้อมูลบนเครื่องมือค้นหา Keyword Research ที่ดีจะช่วยให้คุณเข้าใจตลาด รู้ถึงความต้องการของผู้คน และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสร้างเนื้อหาที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีที่สุด ตัวอย่างเครื่องมือที่ช่วยในการวิจัยคีย์เวิร์ดได้แก่ Google Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs และ Moz Keyword Explorer.

 1. การปรับแต่ง On-page SEO

On-page SEO เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์และเนื้อหาให้เอื้อต่อการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา การปรับแต่งนี้รวมถึง:

 • การใช้คีย์เวิร์ด: นำคีย์เวิร์ดที่ได้จากการวิจัยมาใช้อย่างเหมาะสมในเนื้อหา ทั้งนี้ควรใช้ในหัวข้อ เนื้อหาหลัก และแท็ก Meta
 • ปรับปรุง Meta Descriptions และ Title Tags: ให้ชัดเจนและมีคีย์เวิร์ดที่เหมาะสม
 • การใช้งาน Headings และ Subheadings: การใช้ H1, H2, H3 และอื่นๆ เพื่อการจัดรูปแบบที่ดีและช่วยให้ Google ระบุโครงสร้างของเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
 • การเพิ่ม Internal Links: สร้างลิงค์ภายในระหว่างหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ของคุณ
 1. การสร้าง Backlink และ Off-page SEO

Backlink คือลิงค์ที่มาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่ชี้มายังเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ Google ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือและความเกี่ยวข้องของเว็บไซต์ วิธีการสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพ ได้แก่:

 • การเขียนบทความที่มีคุณภาพ: สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีความเกี่ยวข้องกับผู้อ่าน เพื่อให้เว็บไซต์อื่นๆ ต้องการลิงก์มายังเว็บไซต์ของคุณ
 • การทำ Guest Blogging: การเขียนเนื้อหาและโพสต์บนเว็บไซต์ของผู้อื่น เพื่อแลกลิงค์กลับมายังเว็บไซต์ของตนเอง
 • การเข้าร่วมใน Forum และ Community Discussions: เป็นวิธีการที่ดีในการสร้างความเชื่อมโยงกับชุมชนและได้ Backlink ที่เกี่ยวข้อง
 1. การวัดผลและการปรับปรุงเนื้อหา

การวัดผลการทำ SEO คือการตรวจสอบว่ากลยุทธ์ที่ใช้นั้นได้ผลลัพธ์อย่างไร และมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรบ้างเพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึ้น การวัดผลสามารถใช้เครื่องมืออย่าง Google Analytics และ Google Search Console ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบ:

 • Traffic ที่ได้รับ: ตรวจสอบว่ามีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นหรือไม่
 • ความครอบคลุมของ Keyword: ว่าคีย์เวิร์ดที่คุณได้วางไว้นั้นปรากฏอยู่ในการค้นหามากน้อยแค่ไหน
 • Conversion Rate: วิเคราะห์ว่าผู้เข้าชมกลายเป็นลูกค้าหรือไม่
 • Bounce Rate และ Duration of Visit: วัดว่าผู้เข้าชมใช้เวลาอยู่บนเว็บไซต์นานแค่ไหนและอัตราการออกจากเว็บไซต์

การใช้กลยุทธ์เหล่านี้ในการทำ SEO จะช่วยเพิ่ม Visibility ของเนื้อหาและช่วยให้เนื้อหาของคุณถูกค้นพบโดยผู้ใช้งานที่เหมาะสมได้มากขึ้น นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำ Content Marketing ที่จะช่วยให้แบรนด์และสินค้าของคุณได้รับการจดจำและความนิยมที่สูงขึ้น

SEM: การใช้เครื่องมือการโฆษณาเพื่อการเข้าถึงที่เร็วขึ้น

การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing – SEM) เป็นหนึ่งในเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดึงดูดผู้เยี่ยมชมที่มีคุณภาพและเพิ่มการเข้าถึงให้กับเว็บไซต์หรือหน้า Landing Page ของคุณอย่างรวดเร็วผ่านโฆษณาที่จ่ายเงิน ด้วยการใช้ SEM คุณสามารถแสดงโฆษณาของคุณได้อย่างแม่นยำให้กับผู้ใช้ที่กำลังค้นหาข้อมูลหรือสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ นี่คือขั้นตอนสำคัญที่ควรพิจารณา:

 1. การวางแผนแคมเปญโฆษณา

การวางแผนแคมเปญโฆษณาเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดใน SEM คุณต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการให้แคมเปญนี้ทำอะไร (เช่น การเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์, การสร้าง Leads, การขายสินค้า) นอกจากนี้คุณยังต้องวิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมาย, การกำหนดงบประมาณที่เหมาะสม, และระยะเวลาของแคมเปญ

 1. เลือก Platform สำหรับ SEM

มีแพลตฟอร์มหลายแห่งที่เสนอบริการ SEM, โดยมี Google Ads และ Bing Ads เป็นตัวเลือกหลัก การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมควรพิจารณาจากที่ตั้งของกลุ่มเป้าหมาย, แพลตฟอร์มที่กลุ่มเป้าหมายใช้งานบ่อย, และความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ

 1. การกำหนดเป้าหมายและการเลือกคำค้นหา

การกำหนดเป้าหมายควรเจาะจงและเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น การเลือกอายุ, เพศ, สถานที่, และพฤติกรรมการใช้งาน นอกจากนี้การเลือกคำค้นหาที่เหมาะสมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้โฆษณาของคุณปรากฏขึ้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน การวิจัยคำค้นหาที่มีการแข่งขันต่ำแต่มีปริมาณการค้นหาสูงอาจช่วยให้คุณใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การติดตามผลและการปรับใช้งบประมาณ

หลังจากเริ่มแคมเปญ, การติดตามผลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือวิเคราะห์เช่น Google Analytics สามารถช่วยคุณติดตามแหล่งที่มาของการเข้าชมและประสิทธิภาพของคำค้นหา การเรียนรู้จากข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งคำค้นหา, ปรับเปลี่ยนเนื้อหาโฆษณา, และการใช้งบประมาณให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากแคมเปญ

การใช้ SEM ไม่เพียงแต่เพิ่มการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างมากในการตลาดดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

SEO และ SEM เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มการเข้าถึงและการมองเห็นของเว็บไซต์ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยการใช้วิธีการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดเป้าหมายโฆษณาอย่างแม่นยำและการใช้คีย์เวิร์ดที่เหมาะสม

พบกับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือการวิเคราะห์ขั้นสูงกับ SABLE เพื่อช่วยให้คุณนำพาธุรกิจของคุณไปสู่อีกขั้นของความสำเร็จในโลกการตลาดดิจิทัล

บทความใกล้เคียง