Blog - บทความ

24/07/2024

การใช้ Data Enrichment ใน ธุรกิจค้าปลีก

การใช้ Data Enrichment ในธุรกิจค้าปลีก ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ สามารถสร้างแคมเปญโปรโมชั่นและการเสนอขายที่เป็นส่วนตัวได้

By SABLE

23/07/2024

Data Enrichment กับการปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญ การตลาดที่ตอบโจทย์ลูกค้า

Data Enrichment ใน การตลาดที่ตอบโจทย์ลูกค้า หรือการเพิ่มคุณค่าข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจลึกถึงพฤติกรรม ความต้องการ และความสนใจของลูกค้า

By SABLE

22/07/2024

การใช้ Data Enrichment เพื่อเพิ่มความแม่นยำใน การวิเคราะห์ลูกค้า

Data Enrichment คือกระบวนการที่ธุรกิจเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลภายนอกเข้าไปยังฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ลูกค้าความครอบคลุมมากขึ้น

By SABLE

21/07/2024

ความสำคัญของการเพิ่มคุณภาพข้อมูล (Data Enrichment) ในการทำ การตลาดดิจิทัล

การเพิ่มคุณภาพข้อมูลหรือ Data Enrichment กลายเป็นกลยุทธ์ที่ไม่อาจมองข้ามได้ในโลกการตลาดดิจิทัล ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

By SABLE

20/07/2024

การสร้าง Single Customer View (SCV) ด้วย Data Unification

การสร้าง Single Customer View (SCV) ด้วย Data Unification นับเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งและแม่นยำยิ่งขึ้น

By SABLE

19/07/2024

ประโยชน์ของ Data Unification ต่อการสร้างประสบการณ์ลูกค้าแบบ 360 องศา

ประโยชน์ของ Data Unification ในรวบรวมและรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), ระบบจุดขาย (POS), และโซเชียลมีเดีย

By SABLE

17/07/2024

การทำ Data Unification คืออะไร

Data Unification คือกระบวนการที่ทำการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อสร้างภาพรวมที่ครบถ้วนและเป็นระบบ

By SABLE

13/07/2024

การเพิ่มคุณค่าข้อมูลเพื่อการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม (Targeted Marketing)

การตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม Targeted Marketing เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการอย่างตรงจุด

By SABLE

11/07/2024

Data Enrichment คืออะไร

Data Enrichment หรือการเสริมคุณค่าข้อมูลกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจในข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

By SABLE

10/07/2024

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้น วิธีการทดสอบ A/B Testing

A/B Testing เป็นวิธีการทดสอบที่ใช้ในการเปรียบเทียบสองเวอร์ชันของสิ่งเดียวกันเพื่อดูว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพดีกว่าในด้านที่เราต้องการวัด

By SABLE

09/07/2024

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการทำ A/B Testing และวิธีหลีกเลี่ยงใน การตลาดแบบรู้ใจ

ทำการตลาดแบบรู้ใจ การออกแบบที่ไม่เหมาะสมเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการทำ A/B Testing ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ

By SABLE

07/07/2024

A/B Testing หรือ Split Testing สำหรับเว็บไซต์ เพื่อเพิ่ม Conversion Rate

A/B Testing หรือที่เรียกกันว่า Split Testing เป็นการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างสองเวอร์ชันของหน้าเว็บหรือองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งในเว็บไซต์

By SABLE

06/07/2024

การปรับแต่ง Landing Page เพื่อเพิ่มอัตรา Conversion และการสร้าง Lead

Landing Page ที่ดีควรมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาหรือแคมเปญที่นำผู้เข้าชมมายังหน้าเว็บนั้น และควรมีการออกแบบที่เน้นไปที่การตอบโต้กับผู้ใช้

By SABLE

04/07/2024

กลยุทธ์ Lead Generation สำหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก ในการดึงดูดลูกค้าใหม่

CRM ช่วยในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้ธุรกิจสามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าซึ่งช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์ Lead Generation

By SABLE

03/07/2024

ผลกระทบของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในอุตสาหกรรม การตลาดและโฆษณา

ในอุตสาหกรรม การตลาดและโฆษณา ข้อมูลส่วนบุคคลช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

By SABLE

30/06/2024

กลยุทธ์การนำ CRM มาใช้ในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัวของการทำ คลินิกเสริมความงาม

การเลือกระบบ CRM ที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและการบริการของ คลินิกเสริมความงาม

By SABLE

29/06/2024

ทำ Data-Driven Strategy อย่างไรในการทำธุรกิจการเงินและการธนาคาร

การทำ Data-Driven Strategy คือการนำข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์และใช้ในการตัดสินใจเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

By SABLE

28/06/2024

การนำ AI มาช่วยสร้าง CRM สำหรับการพัฒนาการขายใน วงการการท่องเที่ยว

การใช้ CRM ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีความสำคัญ โดยเฉพาะใน วงการการท่องเที่ยว ที่ต้องการความรวดเร็วและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้า

By SABLE

27/06/2024

เครื่องมือและ เทคโนโลยี Data Unification

การรวมข้อมูล (Data Unification) คือกระบวนการในการรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาหลายแห่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างมุมมองเป็นหนึ่งเดียวของข้อมูล

By panisara

26/06/2024

เทคนิคใช้งาน CRM กับการตลาด โลจิสติกส์

การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากระบบ CRM ช่วยให้ธุรกิจสามารถเห็นแนวโน้มและพฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้า มีประโยชน์มากในการวางแผนการตลาด โลจิสติกส์

By SABLE

25/06/2024

CDP ใช้ รวมข้อมูลลูกค้า จากทั้งช่องทางหน้าร้านและออนไลน์อย่างไรใน วงการแฟชัน

บทความนี้จะพูดถึง การนำเทคโนโลยี CDP มาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจแฟชันไม่สามารถมองข้ามได้

By SABLE

24/06/2024

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอสินค้าและโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มของ ตลาดอสังหาริมทรัพย์

การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ สามารถทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างละเอียด

By SABLE

21/06/2024

ใช้ Customer Data Platform (CDP) สร้างกลยุทธ์การตลาดให้กับ คลีนิคเสริมความงาม

คลีนิคเสริมความงามต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างความแตกต่างและดึงดูดลูกค้าใหม่ CDP ช่วยให้คลีนิคเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น

By SABLE

20/06/2024

การใช้กลยุทธ์การตลาดทางออนไลน์เพื่อช่วยใน การหาลูกค้า

การตลาดออนไลน์ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นและสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคได้รวดเร็ว

By SABLE

19/06/2024

การสร้าง การตลาดผ่านอีเมล Email Marketing ที่มีประสิทธิภาพด้วย Marketing Automation

การตลาดผ่านอีเมล (Email Marketing) ยังคงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขายได้

By SABLE

17/06/2024

4 Customer Data Platform (CDP) ในไทย ประจำปี 2024

บทความนี้ รู้จักกับ 4 Customer Data Platform (CDP) ที่กำลังเป็นที่นิยมในธุรกิจ รวมถึงวิธีการนำมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

By SABLE

03/06/2024

การเลือกซอฟต์แวร์ Marketing Automation ที่ตอบโจทย์ธุรกิจคุณใน การตลาดแบบรู้ใจ

เมื่อธุรกิจมองหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า Marketing Automation เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้

By SABLE

02/06/2024

การใช้ Marketing Automation ใน การจัดการ Social Media Marketing : เทคนิคและกลยุทธ์ที่เหมาะสม

การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการจัดการการตลาดบนโซเชียลมีเดียหรือ Social Media Marketing Automation ช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

By SABLE

01/06/2024

การนำไปใช้ Marketing Automation ใน Inbound Marketing : การดูแลและดึงดูดลูกค้าเข้าสู่ระบบ

บทความนี้จะสำรวจความสำคัญของ Inbound Marketing ในการดึงดูดลูกค้า และบทบาทของ Marketing Automation พร้อมยกตัวอย่างจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

By SABLE

31/05/2024

การใช้ Marketing Automation ใน การจัดการงานขาย: เทคนิคสำหรับประสิทธิภาพการขายที่เพิ่มขึ้น

การใช้ Marketing Automation เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

By SABLE

30/05/2024

กลยุทธ์ Retargeting ด้วย Marketing Automation

การใช้เทคนิค กลยุทธ์ Retargeting ซึ่งเป็นการตลาดที่ใช้ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อสร้างแคมเปญที่เป็นส่วนตัวและมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น

By SABLE

29/05/2024

การใช้ Marketing Automation สำหรับการ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า แบบ Personalized Marketing

Marketing Automation เทคโนโลยีนี้ช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับลูกค้าผ่านการสื่อสารที่แม่นยำและเป็นส่วนตัว

By SABLE

28/05/2024

การสร้างและใช้งาน Workflow ใน Marketing Automation

Workflow ช่วยให้องค์กรสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและทันเวลา เพิ่มอัตราการตอบกลับและการแปลงข้อมูลเป็นลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

By SABLE

27/05/2024

การจัดการ Lead Generation ด้วย Marketing Automation

การสร้างลีด (Lead Generation) เป็นกลยุทธ์การตลาด ที่ทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญเพื่อรักษาการเติบโตและความอยู่รอดในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

By SABLE

25/05/2024

การใช้ Marketing Automation ใน การสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง LINE

การใช้ LINE เพื่อการตลาดจึงมีประโยชน์อย่างมากในการเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญในวงการธุรกิจ

By SABLE

22/05/2024

วิเคราะห์การใช้ Marketing Automation ใน E-commerce: เสริมสร้าง การขายผ่านการทำงานอัตโนมัติ

การใช้ Marketing Automation ในธุรกิจ E-commerce พร้อมทั้งดูถึงประโยชน์ การปรับใช้ และตัวอย่างการใช้งานจริงที่สามารถช่วยเสริมสร้างการขายผ่านการทำงานอัตโนมัติ

By SABLE

21/05/2024

การปรับใช้ Marketing Automation ในการสร้างและดูแล CRM: แนวทางที่ประยุกต์ใช้จริง

การใช้งาน Marketing Automation ดูแลระบบ CRM เป็นการรวมเอาเทคโนโลยีที่ช่วยให้การจัดการและการสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างอัตโนมัติ

By SABLE

20/05/2024

ขั้นตอนและเคล็ดลับใน การตั้งค่า Marketing Automation สำหรับผู้เริ่มต้น

การตั้งค่า Marketing Automation ถือเป็นก้าวสำคัญที่ธุรกิจต่างๆ ต้องพิจารณาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับการตลาดไปสู่อีกระดับหนึ่ง

By SABLE

19/05/2024

สรุปประโยชน์ของ Marketing Automation สำหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก : การศึกษากรณีและ ROI ที่คาดหวัง

การบริหารจัดการลูกค้า (Customer Management) ด้วย Marketing Automation มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

By SABLE

18/05/2024

การใช้ Marketing Automation เพิ่มประสิทธิภาพ แคมเปญโฆษณา : ตัวอย่างจากธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ

การใช้งาน Marketing Automation เข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าได้

By SABLE

17/05/2024

แนวทางการใช้ Omni-channel ในการ เข้าใจลูกค้า แต่ละช่วงวัย

การใช้ Omni-channel จึงเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ในทุกช่องทาง ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

By SABLE

16/05/2024

การใช้ข้อมูล Feedback ในการสร้างและ รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตาม Feedback เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตและปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

By SABLE

15/05/2024

ความสำคัญของการมี Single Customer View (360) หรือ มุมมองลูกค้าแบบครบวงจร ผ่าน CDP

Single Customer View (SCV) หรือมุมมองลูกค้าผู้เดียว หมายถึงการรวมข้อมูลทุกอย่างของลูกค้ามาไว้ในที่เดียว เพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมของลูกค้า

By SABLE

15/05/2024

การใช้ REAL CDP เพื่อเพิ่มอัตราการเก็บ รักษาลูกค้า

การที่จะเพิ่มอัตราการเก็บรักษาลูกค้า จำเป็นต้องเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ สามารถสร้างข้อเสนอและข้อความที่ตรงกับความสนใจของลูกค้าแต่ละราย

By SABLE

15/05/2024

การใช้ Big Data ใน การเข้าใจลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

การใช้ Big Data เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อทำให้การตัดสินใจในการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น

By SABLE

14/05/2024

ประโยชน์ของการมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีในการทำ การตลาดออนไลน์ หรือ marketing online

การตลาดออนไลน์ การมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็ก ๆ หรือองค์กรระดับโลก

By SABLE

14/05/2024

การเข้าใจลูกค้า ด้วยข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในการตั้งราคาและการเสนอโปรโมชั่น

การเข้าใจลูกค้า ด้วยข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในการตั้งราคาและการเสนอโปรโมชั่นเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

By SABLE

14/05/2024

เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพ REAL CDP ใน การตลาดดิจิทัล

REAL CDP ที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลจากหลายแหล่ง สามารถทำความเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และความสนใจของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

By SABLE

13/05/2024

การสร้าง ประสบการณ์ลูกค้า ส่วนบุคคลด้วย AI

AI ช่วยสร้างประสบการณ์ลูกค้า สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลจากลูกค้าได้อย่างแม่นยำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริการ

By SABLE

13/05/2024

วิธีการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องเพื่อ การตลาดที่ตอบโจทย์ลูกค้า

นวทางการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์และตรงใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

By SABLE

13/05/2024

เครื่องมือและเทคโนโลยี Marketing Analytics Tools ที่สนับสนุน REAL CDP กับ การตลาดแบบรู้ใจ

REAL CDP จะสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่างๆ โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ เครื่องมือการตลาด หรือแม้กระทั่งช่องทางสื่อสังคม

By SABLE

12/05/2024

การพัฒนา การตลาดแบบ Segment-of-One ด้วย CDP

การใช้ REAL CDP ในธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยให้ความสำคัญกับการเข้าใจความต้องการของลูกค้า

By SABLE

12/05/2024

บทบาทของการ ฟังลูกค้า ในการพัฒนาสินค้าและบริการ

การรับฟังข้อเสนอแนะและคำวิจารณ์จากลูกค้าจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสปรับปรุงและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

By SABLE

11/05/2024

การสร้างเครือข่ายและ Partnership เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย

การสร้างเครือข่ายและการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถเพิ่มโอกาสในการขายและขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

By SABLE

11/05/2024

CDP กับการสร้างการตลาดแบบ Real-time และการส่งข้อความแบบส่วนบุคคล

Customer Data Platform (CDP) CDP ช่วยรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากหลายแหล่งให้เป็นหนึ่งเดียว ทำให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

By SABLE

09/05/2024

การวิเคราะห์และการประเมินผลกลุ่มลูกค้าใน การเข้าใจลูกค้า

การวิเคราะห์และการประเมินผลกลุ่มลูกค้าเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า

By SABLE

09/05/2024

การใช้ Data Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้า

การใช้ Data Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้าช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้อย่างคล่องตัวในการแข่งขัน

By SABLE

08/05/2024

การปรับใช้ กลยุทธ์ Omni-channel กับแต่ละกลุ่มลูกค้า

การปรับใช้ กลยุทธ์ Omni-channel ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้ตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าได้

By SABLE

08/05/2024

ผลกระทบของ โซเชียลมีเดีย ต่อการพัฒนา Omni-channel

การใช้ โซเชียลมีเดีย ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการของธุรกิจได้ทุกช่องทาง

By SABLE

07/05/2024

ความสำคัญของการเข้าถึงและการตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้า Niche Market

การตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้า niche market ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมั่นและแนวโน้มการซื้อสินค้าที่ยั่งยืนกับกลุ่มลูกค้า

By SABLE

07/05/2024

การปรับใช้กลยุทธ์เข้าถึงแต่ละกลุ่มลูกค้าใน การตลาดแบบเฉพาะเจาะจง

การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างความแตกต่าง เพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นผู้ซื้อ

By SABLE

06/05/2024

การวิเคราะห์ กลุ่มลูกค้า เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุรูปแบบพฤติกรรมการซื้อ ความสนใจ และความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันได้

By SABLE

06/05/2024

เข้าใจถึงความต้องการในการตลาดของ กลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง

การศึกษาเจาะลึกถึงนิสัยใจคอและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเฉพาะทางจะช่วยให้ผู้ประกอบการตลาดสามารถออกแบบและปรับใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด

By SABLE

05/05/2024

การใช้ข้อมูล Data Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะให้กับลูกค้า

Data Analytics ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และความชอบของลูกค้าแต่ละคน

By SABLE

03/05/2024

การแบ่งกลุ่มลูกค้า ในอุตสาหกรรมการเงินและธนาคาร

การแบ่งกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมการเงินและธนาคารเป็นเทคนิคทางการตลาด ช่วยให้ธนาคารและสถาบันการเงินสามารถเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดีขึ้น

By SABLE

01/05/2024

การเคลื่อนไหวของลูกค้าระหว่างช่องทาง ออนไลน์และออฟไลน์

การเคลื่อนไหวของลูกค้าระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของลูกค้า

By SABLE

29/04/2024

SEO และ Web Analytics: การใช้ข้อมูลจาก Web Analytics เพื่อปรับปรุงการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา

บทความนี้จะสำรวจวิธีการที่ Web Analytics สามารถช่วยในการวิเคราะห์และปรับปรุงการทำ SEO ได้อย่างไรจากการตรวจจับคำหลักที่มีประสิทธิภาพ

By SABLE

29/04/2024

วิธี การแบ่งกลุ่มลูกค้า ตามประเภทรายได้และพฤติกรรมการจับจ่าย

การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามประเภทรายได้และพฤติกรรมการจับจ่ายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันได้อย่างเฉพาะเจาะจง

By SABLE

29/04/2024

การใช้งาน Omni-channel ในธุรกิจค้าปลีก

ความสำคัญของ Omni-channel ต่อธุรกิจค้าปลีกและองค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร

By SABLE

28/04/2024

ประโยชน์ของการใช้ Customer Relationship Management ในการบริการลูกค้า

CRM ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายใช้ในการปรับปรุงและส่งเสริมประสบการณ์ของลูกค้าอีกด้วย

By SABLE

27/04/2024

การวิเคราะห์ Customer Journey จากความสนใจไปถึงการตัดสินใจซื้อ

การวิเคราะห์ Journey ของลูกค้าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ต้องการทำความเข้าใจลึกซึ้งถึงพฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าตลอดจนการตัดสินใจซื้อ

By SABLE

26/04/2024

การใช้ Social Listening Campaign เพื่อเข้าใจและตอบสนองต่อลูกค้า

การใช้ Social Listening หรือการฟังและวิเคราะห์เสียงสะท้อนจากโซเชียลมีเดีย ใช้เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าต่อแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น

By SABLE

26/04/2024

Customer Data Platform (CDP) นำมาใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า

CDP เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากลูกค้า จะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

By SABLE

26/04/2024

การใช้งาน Customer Data Platform (CDP) และ Customer Relationship Management (CRM) ร่วมกันเพื่อการเข้าถึงลูกค้าที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น

การใช้ CDP และ CRM ร่วมกันช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าและประวัติการซื้อขายได้ สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

By SABLE

25/04/2024

การออกแบบ Data Visualization หรือ Data Visualization Design

การออกแบบ Data Visualization เป็นกระบวนการที่สำคัญในการแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูล

By SABLE

25/04/2024

เทคนิคในการปรับใช้ งบประมาณ อย่างไรให้ไม่บานปลาย

เทคนิค งบประมาณ กลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถปรับปรุงการใช้งบประมาณของตนเองได้ เพื่อให้แต่ละบาทที่จ่ายออกไปนั้นสามารถสร้างประโยชน์สูงสุด

By SABLE

24/04/2024

การวางแผน งบประมาณ สำหรับการตลาดดิจิทัล

การวางแผนงบประมาณสำหรับการตลาดดิจิทัล เพื่อประเมินงบประมาณที่เหมาะสมและการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารการตลาด

By SABLE

24/04/2024

วิธีการสร้าง เนื้อหาสำหรับ SEO

การทำ SEO (Search Engine Optimization) เป็นกระบวนการที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏขึ้นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาเช่น Google ในตำแหน่งที่สูง

By SABLE

23/04/2024

การตลาดผ่าน Podcast สำหรับธุรกิจ

Podcast คือหนึ่งในช่องทางที่มีศักยภาพสูงสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มฐานลูกค้า และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์

By SABLE

23/04/2024

ใช้ Podcast เพื่อสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ของธุรกิจได้อย่างไร

Podcast ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการอัปเดตข้อมูลและเทรนด์ล่าสุดให้กับผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้แบรนด์เป็นที่จดจำและมีส่วนร่วมอยู่เสมอ

By SABLE

22/04/2024

การปรับใช้ Landing Page ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ปรับใช้ Landing Page ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเป็นหัวใจสำคัญของการตลาด สามารถเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้าได้สูงสร้างโอกาสในการปิดการขาย

By SABLE

22/04/2024

พาส่องเครื่องมือที่ช่วยทำ Voice Search

การค้นหาด้วยเสียงหรือ Voice Search เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้การค้นหาข้อมูลง่ายขึ้น ช่วยให้การโต้ตอบกับเครื่องมือดิจิทัลเป็นไปอย่างธรรมชาติ

By SABLE

21/04/2024

การตลาดด้วย เทคโนโลยี Voice Search

Voice Search เป็นเทคโนโลยีที่ให้ผู้ใช้ส่งคำสั่งหรือคำถามในรูปแบบของเสียงไปยังอุปกรณ์ได้โดยตรง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

By SABLE

21/04/2024

ปิดการขายด้วย Call-to-Action (CTA)

Call-to-Action (CTA) ที่ดึงดูดใจไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับข้อความที่เขียนอย่างมีศิลปะเท่านั้น ยังรวมถึงการใช้กราฟิก และองค์ประกอบภาพอื่นๆ อีกด้วย

By SABLE

20/04/2024

Facebook Ad Formats คืออะไร

Facebook Ad Formats หรือรูปแบบโฆษณาบน Facebook เป็นเครื่องมือที่ผู้โฆษณาสามารถใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

By SABLE

20/04/2024

การใช้ Facebook Ads Campaign ในการตลาด

ใช้ Facebook Ads คือวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณา เพิ่มการรับรู้แบรนด์ไปจนถึงโฆษณาที่จูงใจการดำเนินการเฉพาะเจาะจง

By SABLE

20/04/2024

ใช้ Customer Lifetime Value (CLV) อย่างไรในการรักษาลูกค้า

การใช้ CLV ในการวิเคราะห์มูลค่าที่ลูกค้า สามารถเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และความสามารถในการสร้างรายได้จากลูกค้าแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้น

By SABLE

19/04/2024

Customer Lifetime Value (CLV) คืออะไร

CLV ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการเพิ่มการใช้จ่ายโดยรวมของลูกค้าในระยะยาว

By SABLE

19/04/2024

การใช้ Google Analytics Campaign เพื่อปรับปรุงการตลาด

Google Analytics สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ติดตามผลการทำงานของแคมเปญต่างๆและปรับใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด

By SABLE

19/04/2024

เลือกใช้ Lead Generation Campaign ในช่องทางการตลาดที่เหมาะสม

การใช้งานแคมเปญ Lead Generationเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ธุรกิจต่างๆ ใช้เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการ

By SABLE

18/04/2024

การสร้าง Lead Generation Campaign

การสร้างแคมเปญการสร้างลีด (Lead Generation Campaign) ที่ได้ผลยังคงเป็นกลยุทธ์การตลาดมีลีดที่มีคุณภาพนำไปสู่การเพิ่มยอดขายและการขยายธุรกิจได้

By SABLE

17/04/2024

เทรนด์ Mobile Marketing: เป็นอย่างไรมาดูกัน

เราจะมาดูกันว่า Mobile Marketing มีดีอย่างไรบ้างและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทิศทางใด ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

By SABLE

17/04/2024

กลยุทธ์ Mobile Marketing เข้าถึงลูกค้า

กลยุทธ์ Mobile Marketing ช่วยให้แบรนด์สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ในรูปแบบที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้

By SABLE

16/04/2024

Mobile Marketing: กลยุทธ์สำหรับยุค Smartphone

การตลาดผ่านมือถือหรือ Mobile Marketing จึงมีบทบาทสำคัญและกลายเป็นกลยุทธ์หลักที่ธุรกิจต่างๆ เพื่อการเข้าถึงลูกค้าอย่างไม่จำกัดสถานที่และเวลา

By SABLE

16/04/2024

การใช้เนื้อหาและ การตลาด Influencer เพื่อขับเคลื่อนการขาย

สร้างเนื้อหาที่ดึงดูดและการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มการรับรู้และยอดขาย การใช้เนื้อหาและการตลาดอินฟลูเอนเซอร์เพื่อขับเคลื่อนการขาย

By SABLE

15/04/2024

ใช้ Customer Retention Strategies ดึงดูดและรักษาลูกค้าได้อย่างไร

สำรวจว่าธุรกิจต่างๆ สามารถใช้กลยุทธ์อะไรบ้างในการดึงดูดและรักษาลูกค้า ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปจนถึงการปรับปรุงการบริการลูกค้า

By SABLE

12/04/2024

Customer Retention Strategies สำหรับธุรกิจออนไลน์

Customer Retention Strategies สำหรับธุรกิจออนไลน์ นำเสนอข้อมูลที่มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าช่วยสร้างความไว้วางใจและความภักดีจากลูกค้า

By SABLE

12/04/2024

การใช้ Customer Data Platform (CDP) เพื่อสนับสนุน Data-Driven Marketing

Data-Driven Marketing กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยการรวมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลยุทธ์การตลาด

By SABLE

12/04/2024

การปรับใช้ Data-Driven Marketing ในธุรกิจ

กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ Data-Driven Marketing กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคนี้

By SABLE

11/04/2024

การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพของการตลาด อินฟลูเอนเซอร์

ใช้เทคโนโลยีไม่เพียงช่วยให้สื่อสารระหว่างแบรนด์กับอินฟลูเอนเซอร์เป็นไปด้วยดี ยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมที่สุด

By SABLE

11/04/2024

การสร้าง Brand Awareness ผ่าน Influencer Marketing

Influencer Marketing หรือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้เร็วขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

By SABLE

10/04/2024

การใช้ Video Marketing เพื่อเพิ่ม Engagement ให้โดนใจคนดู

การใช้ Video Marketing เพื่อเพิ่ม Engagement นับเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคดิจิทัลนี้ เพราะสามารถสร้างการตอบรับและการมีส่วนร่วมจากผู้ชมได้ดีเยี่ยม

By SABLE

10/04/2024

กลยุทธ์ SEO และ SEM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

ใช้กลยุทธ์ทั้ง SEO และ SEM ร่วมกันสามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

By SABLE

09/04/2024

เครื่องมือและเทคโนโลยีสำคัญใน การทำ SEO และ SEM

SEO เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่เหมาะสม ยังรวมถึงการเพิ่มความเร็วโหลดหน้าเว็บ, สร้างเนื้อหาคุณภาพ, สร้าง backlinks ที่มีคุณภาพ

By SABLE

09/04/2024

SEO และ SEM: กลยุทธ์สำคัญสู่การเพิ่ม Traffic เว็บไซต์

SEO (Search Engine Optimization) และ SEM (Search Engine Marketing) ทั้งสองมีเป้าหมายเดียวกันคือการเพิ่มการมองเห็นของเว็บไซต์บนเสิร์ชเอนจิน แต่วิธีการและกลยุทธ์ที่ใช้นั้นต่างกันอย่างชัดเจน

By SABLE

09/04/2024

 Content Marketing: กลยุทธ์สำหรับธุรกิจยุคใหม่

การตลาดเนื้อหาไม่ใช่แค่การเขียนบทความหรือการสร้างวิดีโอเท่านั้น แต่รวมไปถึงการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อดึงดูดความสนใจ สร้างการรับรู้แบรนด์

By SABLE

05/04/2024

การใช้ Social Media Analytics เพื่อการตลาด Influencer

Social Media Analytics เพื่อการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิเคราะห์ในการวางแผน เลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมและอื่นๆ

By SABLE

05/04/2024

มาทำความรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Social Media

การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ Social Media ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถเข้าใจและเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

By SABLE

05/04/2024

การใช้ Social Media Analytics เพื่อการตลาด

Social Media Analytics ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมและความชอบของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราสามารถวัดผลการตอบสนองต่อแคมเปญต่างๆ

By SABLE

04/04/2024

แนวโน้มและการพัฒนาในอนาคตของ Chatbot และ AI

อนาคตของ Chatbot และ AI ในการบริการลูกค้า ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการบริการลูกค้าในหลายธุรกิจ ช่วยสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีกว่าด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว

By SABLE

03/04/2024

การใช้ Chatbot และ AI ในการบริการลูกค้า

การใช้งาน Chatbot และ AI สามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างมาก เป็นวิธีบริการลูกค้าเป็นหนึ่งในวิธีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

By SABLE

03/04/2024

การสร้าง Brand Loyalty ผ่าน Omnichannel Marketing

Omnichannel Marketing คือกลยุทธ์ที่มีพลังในการสร้าง Brand Loyalty ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมต่อประสบการณ์ของลูกค้าในทุกๆ ช่องทาง

By SABLE

02/04/2024

มาดูเรื่องราวความสำเร็จและแนวทางในการทำ Market Segmentation

เรียนรู้จากประสบการณ์ขององค์กรต่างๆ ที่ได้รับความสำเร็จ จะช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของคุณได้

By SABLE

02/04/2024

ทำ Market Segmentation อย่างไรให้ปัง

การทำ Market Segmentation ช่วยให้แคมเปญการตลาดของคุณมีความเฉพาะเจาะจงและเข้าถึงเป้าหมายได้ดีขึ้น เป็นกลยุทธ์ช่วยให้สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้

By SABLE

01/04/2024

ทิศทางในอนาคตของ AI และ Machine Learning กับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

การนำ AI และ Machine Learning มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้านั้นเป็นการปฏิวัติวิธีการทำธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน

By SABLE

01/04/2024

การประยุกต์ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

การประยุกต์ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า สามารถทำนายพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่หลากหลาย

By SABLE

01/04/2024

Market Segmentation คืออะไร

การทำ Market Segmentation หรือ การแบ่งส่วนตลาด เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนและดำเนินการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

By SABLE

31/03/2024

ใช้ AI และ Machine Learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

AI และ ML ทั้งสองเทคโนโลยีช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้รวดเร็วและแม่นยำ ส่งผลต่อการตัดสินใจและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจ

By SABLE

31/03/2024

การใช้ Customer Journey Map กับการตลาด

Customer Journey Map จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจับต้องได้ถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาด

By SABLE

30/03/2024

Customer Journey คืออะไร

การสร้าง Customer Journey เป็นกระบวนการที่ต้องการการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

By SABLE

30/03/2024

อัปเดตเทรนด์ Digital Marketing ปี 2024

ภาพรวมเทรนด์ Digital Marketing ปี 2024 ให้บทนำเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม Digital Marketing ในปี 2024 และปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

By SABLE

30/03/2024

อุปสรรคและความท้าทายการทำ Personalization

Personalization ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเข้าถึงหัวใจของลูกค้าในยุคดิจิทัล แต่กระบวนการนี้ก็มีอุปสรรคและความท้าทายที่ต้องเผชิญด้วย

By SABLE

29/03/2024

ทำความรู้จักเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน Personalize

Personalize ได้กลายมาเป็นกลยุทธ์หลักที่องค์กรต่างๆ นำมาใช้เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มการมีส่วนร่วมจากลูกค้า เน้นสร้างความประทับใจ

By SABLE

29/03/2024

Personalization กุญแจสู่หัวใจลูกค้า

Personalization คือ กระบวนการที่องค์กรหรือธุรกิจใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของลูกค้าแต่ละคนได้

By SABLE

28/03/2024

การนำ Big Data มาใช้ประโยชน์ เพื่อสร้าง Customer Insight

การนำ Big Data มาใช้ประโยชน์เพื่อสร้าง Customer Insight นั้นเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น Machine Learning และ AI

By SABLE

28/03/2024

ประโยชน์ของ CDP ทำไมธุรกิจถึงต้องการ Customer Data Platform

CDP ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชันบนมือถือ และอื่นๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้น

By SABLE

27/03/2024

ความสำคัญของ Customer Data Platform (CDP) ในยุคดิจิทัล

CDP เป็นเครื่องมือสำหรับธุรกิจทุกขนาดในยุคดิจิทัล การใช้ CDP ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

By SABLE

27/03/2024

กลยุทธ์ Marketing Automation สำหรับธุรกิจ SME

หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือธุรกิจ SME ให้บรรลุเป้าหมายนั้นคือการใช้กลยุทธ์ Marketing Automation

By SABLE

28/02/2023

Customer Journey Automation คืออะไร

คุณเบื่อหรือไม่ที่ต้องมานั่งส่ง message follow up ลูกค้าซ้ำๆ ด้วย message เดิมๆ มาดูกัน customer journey automation คืออะไร

By SABLE

28/02/2023

Bounce Rate คืออะไร เยอะแล้วดีไหม?

Bounce Rate เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ทำเว็บไซต์ต้องรู้ เพราะเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในการบ่งบอกว่าเว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ไปดูกัน

By SABLE

28/02/2023

Conversion Rate คืออะไร บอกอะไรเราได้บ้าง

Conversion Rate นั้นมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดของคุณ โดยเรามีTips เล็กๆน้อยๆ ให้คุณในการจัดการเพิ่ม Conversion Rate ง่ายๆ

By SABLE

28/02/2023

Engagement Rate คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

Engagement Rate นั้นเป็นตัวบ่งบอกเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการโต้ตอบต่อเนื้อหานั้นมากน้อยเพียงใด มาดูสูตรคำนวณ Engagement Rate กัน

By SABLE

28/02/2023

รู้จักลูกค้าทุกมุมมองด้วย customer 360

การที่เข้าใจมุมมองลูกค้ารอบด้านนั้นเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนสถานะ จาก "ผู้เข้าชม" ไปเป็น "ลูกค้า" ของคุณ ท้าทายขนาดไหนมาดูกัน

By SABLE

28/02/2023

วันและเวลามีผลอย่างไรต่อธุรกิจ

วันและเวลานั้นก็มีส่วนช่วยในการจัดทำโปรโมชั่นของคุณ การที่รู้ว่าลูกค้าของคุณเข้ามาชมในช่วงไหนจะช่วยในการจัดเวลาและลงคอนเทนต์ได้อย่างเหมาะสม

By SABLE

28/02/2023

รู้จักช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ง่ายๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจของคุณ

ช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณนั้นมีอยู่มากมาย ในการเข้าถึงและเข้าใจจะช่วยให้คุณสร้างแคมเปญและโปรโมชั่นได้อย่างตรงจุด เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจคุณ

By SABLE

27/02/2023

จัดกลุ่มลูกค้าอย่างเข้าใจ

บทความนี้จะมาบ่งบอกเหตุผลว่าทำไมคุณจะต้องจัดกลุ่มลูกค้าของคุณและต้องเข้าใจในกลุ่มที่คุณจัด เราจะมาช่วยสร้างกลยุทธ์ในการจัดให้คุณกัน

By SABLE