รู้จักช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ง่ายๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจของคุณ

Channel คืออะไร มีอะไรบ้าง

Channel คือ ช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราด้วยวิธีที่หลากหลายทั้ง social media, search engine, organic search และช่องทางอื่น ๆ อีกมากมาย บทความนี้เราจะพามาดูว่า มีช่องทางอะไรบ้าง และแต่ละช่องทางมีความแตกต่างกันอย่างไร

  • Organic Search คือ ผู้ที่คลิกลิงก์ผ่านรายการค้นหาที่พบด้วย search engine ต่างๆ จะไม่ได้คลิกจากส่วนที่เป็นโฆษณา

  • Paid Search คือผู้ที่กดลิงก์จาก Ads หรือจากการโฆษณา ในรูปแบบ Search Engine เช่น Google, Bing
  • Direct คือ ผู้ที่พิมพ์ชื่อเว็บไซต์บนช่อง Address bar บน Browser เข้ามาโดยตรง เช่น sable.asia

  • Referral คือ ผู้ที่กดลิงก์มาจากเว็บไซต์อื่นที่อ้างอิงถึง
  • Social คือ ผู้ที่กดลิงก์จากช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
  • Email คือ ผู้ที่คลิกลิงก์จากอีเมล ข่าวสาร หรือ subscription ต่างๆ

รู้ Channel ที่ผู้ใช้เข้าถึงแล้ว จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของเราได้อย่างไร

การที่แบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจ รู้ช่องทางในการเข้าถึงของลูกค้า ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะเป็นส่วนช่วยในการจัดการ Ads หรือโฆษณาให้ตอบโจทย์ต่อลูกค้า มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น ลูกค้ามาจากช่องทาง Social Media, Facebook เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเลือกจัด campaign ก็ควรเป็นช่องทาง Facebook เพราะผู้ที่สนใจนั้นมาจาก Facebook เป็นหลัก

รู้ Channel แล้วสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างไรบ้าง

จากข้างต้นเราจะเห็นได้ว่าการที่แบรนด์หรือธุรกิจรู้ช่องทาง (Channel) ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้เข้าชมหรือลูกค้าของเรา จะช่วยให้ธุรกิจสามารถตั้งต้น และลงทุนในการทำคอนเทนต์ให้ถูกที่ ถูกคนและถูกเวลาได้นั่นเอง นอกจากนี้สามารถตรวจสอบการทำโฆษณาได้ว่า Ads หรือ Campaign ไหนที่ประสบความสำเร็จบ้าง มีผู้เข้าถึงและเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าเราได้หรือไม่ แม้กระทั่ง Ads หรือ Campaign ไหนที่ผู้เข้าชม/ลูกค้าไม่ถึงเป้าที่กำหนดเอาไว้จะได้ไม่เสียประโยชน์ สามารถพิจารณาเปลี่ยน content ใหม่ให้ตอบโจทย์และเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด
โดย SABLE นั้นมีการระบุ Channel ต่างๆ ในรูปแบบ url มาพร้อมกับ Dashboard ที่ให้เห็นมุมมองในหลายๆแง่มุม ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องเปลือง Resource ในการวิเคราะห์ด้วยตัวเอง สำหรับผู้ที่สนใจทดลองใช้ คลิกลิงก์นี้เลย ติดต่อทีมงานเพื่อเริ่มใช้งาน