การใช้ Marketing Automation ใน การจัดการงานขาย: เทคนิคสำหรับประสิทธิภาพการขายที่เพิ่มขึ้น

การใช้ Marketing Automation ใน การจัดการงานขาย: เทคนิคสำหรับประสิทธิภาพการขายที่เพิ่มขึ้น

การใช้ Marketing Automation ใน การจัดการงานขาย

 เทคนิคสำหรับประสิทธิภาพการขายที่เพิ่มขึ้น

ในยุคดิจิทัลที่การแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างเข้มข้น การจัดการงานขาย ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด การใช้ Marketing Automation เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Marketing Automation ไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่งอีเมลหรือข้อความอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การรวบรวมและจัดการข้อมูลลูกค้า การติดตามและประเมินผลการขาย ไปจนถึงการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

บทความนี้จะนำเสนอเทคนิคและวิธีการใช้ Marketing Automation ในการจัดการงานขาย โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพและยอดขายของธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการขายให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หวังว่าข้อมูลและเทคนิคที่นำเสนอในบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการและทีมงานขายที่ต้องการปรับตัวและพัฒนากระบวนการขายให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความสำคัญของการใช้ Marketing Automation ในการจัดการงานขาย

Marketing Automation มีความสำคัญอย่างยิ่งใน การจัดการงานขาย เพราะช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น:

 • การรวบรวมข้อมูลลูกค้า: การใช้ Marketing Automation ช่วยให้การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นไปอย่างแม่นยำและเป็นระบบ ข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและการปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมได้

ตัวอย่าง: บริษัท A ใช้ Marketing Automation ในการรวบรวมข้อมูลจากการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ ทำให้สามารถติดตามพฤติกรรมการเข้าชมและการซื้อสินค้าของลูกค้าได้อย่างละเอียด และนำข้อมูลนี้มาใช้ในการปรับปรุงแคมเปญการตลาด

 • การประหยัดเวลาและทรัพยากร: การทำงานแบบอัตโนมัติช่วยลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการทำงานและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยมือ

ตัวอย่าง: บริษัท B ใช้ระบบอัตโนมัติในการส่งอีเมลติดตามลูกค้าหลังการซื้อสินค้า ทำให้ทีมงานขายสามารถมุ่งเน้นที่การติดตามลูกค้าที่มีความสนใจสูงและการขายที่ซับซ้อนได้มากขึ้น

 • การปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า: การใช้ Marketing Automation ช่วยให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนตัว ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีความสำคัญและได้รับการดูแลอย่างดี

ตัวอย่าง: บริษัท C ใช้ระบบอัตโนมัติในการส่งโปรโมชั่นพิเศษและข้อมูลสินค้าที่ตรงกับความสนใจของลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและกลับมาซื้อสินค้าซ้ำอีก

การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการขายด้วย Marketing Automation

การใช้ Marketing Automation ทำให้กระบวนการขายมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ดังนี้:

 • การติดตามลูกค้า: ระบบ Marketing Automation ช่วยให้การติดตามลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามการกระทำและพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างละเอียด

ตัวอย่าง: บริษัท D ใช้ระบบ Marketing Automation ในการติดตามการเปิดอีเมลและการคลิกลิงก์ในอีเมล ทำให้สามารถระบุลูกค้าที่มีความสนใจสูงและติดตามการขายได้อย่างตรงจุด

 • การวิเคราะห์ข้อมูล: การใช้ Marketing Automation ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้สามารถตัดสินใจในการปรับปรุงกลยุทธ์การขายได้ทันที

ตัวอย่าง: บริษัท E ใช้เครื่องมือ Marketing Automation ในการวิเคราะห์ผลตอบรับจากแคมเปญการตลาด ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค้าได้

 • การสื่อสารกับลูกค้า: Marketing Automation ช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีความสำคัญและได้รับการดูแลอย่างดี

ตัวอย่าง: บริษัท F ใช้ระบบอัตโนมัติในการส่งข้อความต้อนรับลูกค้าใหม่และการติดตามหลังการซื้อ ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและพร้อมที่จะกลับมาซื้อสินค้าซ้ำ

การสร้างและจัดการรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย: วิธีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย Marketing Automation

การสร้างและจัดการรายชื่อลูกค้าเป้าหมายเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การตลาดและการขายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว การใช้ Marketing Automation สามารถช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทความนี้จะแนะนำวิธีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า รวมถึงการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย Marketing Automation พร้อมยกตัวอย่างจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

วิธีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า

 1. การใช้แบบฟอร์มออนไลน์: การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลลูกค้า สามารถฝังแบบฟอร์มลงในเว็บไซต์หรือหน้า Landing Page และใช้ Marketing Automation เพื่อติดตามและจัดเก็บข้อมูล ตัวอย่างเช่น บริษัท A ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ในการเก็บข้อมูลการสมัครรับจดหมายข่าว ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรวบรวมรายชื่อลูกค้าใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
 2. การใช้เครื่องมือ CRM (Customer Relationship Management): การใช้เครื่องมือ CRM ช่วยให้การจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นไปอย่างเป็นระบบ สามารถรวบรวมข้อมูลการติดต่อ ประวัติการซื้อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น บริษัท B ใช้ระบบ CRM เพื่อบันทึกข้อมูลการติดต่อของลูกค้าแต่ละราย ทำให้ทีมขายสามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น
 3. การใช้กิจกรรมการตลาดและอีเวนต์: การจัดกิจกรรมการตลาดและอีเวนต์ต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า เวิร์กช็อป หรือสัมมนา เป็นวิธีที่ดีในการรวบรวมข้อมูลลูกค้า ตัวอย่างเช่น บริษัท C จัดสัมมนาออนไลน์และใช้การลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าใหม่ ทำให้สามารถติดตามและสื่อสารกับผู้ที่เข้าร่วมงานได้อย่างต่อเนื่อง

การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย Marketing Automation

 1. การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมการซื้อ: การใช้ Marketing Automation เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อ สามารถช่วยให้การส่งข้อความการตลาดเป็นไปอย่างตรงจุด ตัวอย่างเช่น บริษัท D ใช้ Marketing Automation เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมการซื้อต่างกันออกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ชอบซื้อสินค้าใหม่ๆ กลุ่มที่ชอบซื้อสินค้าลดราคา และกลุ่มที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
 2. การแบ่งกลุ่มตามข้อมูลประชากร: การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามข้อมูลประชากร เช่น อายุ เพศ ที่อยู่ หรืออาชีพ ช่วยให้สามารถปรับแต่งข้อความการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ ตัวอย่างเช่น บริษัท E ใช้ Marketing Automation เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าตามอายุและส่งโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอายุ เช่น โปรโมชั่นสำหรับวัยรุ่น และโปรโมชั่นสำหรับผู้ใหญ่
 3. การแบ่งกลุ่มตามความสนใจ: การใช้ Marketing Automation เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสนใจหรือพฤติกรรมการท่องเว็บไซต์ ช่วยให้สามารถส่งเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น บริษัท F ใช้ Marketing Automation เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าที่สนใจสินค้าในหมวดหมู่ต่างๆ และส่งอีเมลโปรโมชั่นที่ตรงกับความสนใจเหล่านั้น

การใช้เครื่องมือ Marketing Automation เพื่อติดตามสถานะการขาย

Marketing Automation ช่วยให้ทีมขายสามารถติดตามสถานะของการขายได้อย่างละเอียดและทันสมัย ทุกการติดต่อและการดำเนินการกับลูกค้าจะถูกบันทึกและแสดงผลในระบบแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมขายสามารถเห็นภาพรวมของการขายทั้งหมดได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่าง: บริษัท A ใช้ระบบ Marketing Automation เพื่อติดตามสถานะการขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว เมื่อมีลูกค้าสนใจและกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ทีมขายจะได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และสามารถติดตามความสนใจของลูกค้าในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อมูลเพิ่มเติม การนัดหมายเพื่อสาธิตผลิตภัณฑ์ จนถึงการสรุปยอดขาย ระบบจะบันทึกทุกขั้นตอนและแสดงสถานะปัจจุบันของลูกค้าในแดชบอร์ด ทำให้ทีมขายสามารถติดตามและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ผลการขายและการประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ผลการขายเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การขายได้อย่างต่อเนื่อง Marketing Automation ช่วยให้การวิเคราะห์นี้เป็นเรื่องง่ายและแม่นยำมากขึ้น ด้วยการรวบรวมข้อมูลและสร้างรายงานอัตโนมัติ ทำให้ทีมขายสามารถเห็นภาพรวมและรายละเอียดของการขายได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่าง: บริษัท B ใช้ Marketing Automation ในการวิเคราะห์ผลการขายรายเดือน ทีมขายสามารถดึงรายงานที่แสดงยอดขายทั้งหมด จำนวนลูกค้าใหม่ อัตราการปิดการขาย และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ทีมขายสามารถประเมินประสิทธิภาพของการขายในแต่ละช่วงเวลา และปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของการใช้ Marketing Automation ในการติดตามและประเมินผลการขาย

 1. เพิ่มความโปร่งใส: การติดตามสถานะการขายแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมขายและผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมของการขายทั้งหมดได้อย่างชัดเจน
 2. ประหยัดเวลา: การบันทึกข้อมูลและสร้างรายงานอัตโนมัติช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยมือ ทำให้ทีมขายมีเวลามากขึ้นในการติดต่อและดูแลลูกค้า
 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ: ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่แม่นยำช่วยให้ทีมขายสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีข้อมูลรองรับ
 4. ปรับปรุงกลยุทธ์การขาย: การประเมินผลการขายอย่างต่อเนื่องช่วยให้ทีมขายสามารถปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การขายได้อย่างเหมาะสม

การสื่อสารกับลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ การใช้ Marketing Automation เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลหรือข้อความอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างแม่นยำ เพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

การส่งอีเมลและข้อความอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นความสนใจ

การส่งอีเมลและข้อความอัตโนมัติเป็นวิธีการที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้าในปัจจุบัน โดยใช้ Marketing Automation เพื่อกำหนดเวลาและเนื้อหาที่จะส่งให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น:

 • Welcome Email Series: เมื่อลูกค้าสมัครสมาชิกหรือสร้างบัญชีใหม่ ระบบจะส่งอีเมลต้อนรับที่มีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท โปรโมชั่นพิเศษ และวิธีการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจแรกและกระตุ้นความสนใจให้กับลูกค้า
 • Abandoned Cart Emails: เมื่อมีลูกค้าที่เพิ่มสินค้าในตะกร้าแต่ไม่ได้ทำการสั่งซื้อ ระบบสามารถส่งอีเมลเตือนเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาทำการสั่งซื้อ โดยอาจเพิ่มข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดเพื่อดึงดูดความสนใจ
 • Personalized Product Recommendations: การส่งอีเมลแนะนำสินค้าที่ตรงกับความสนใจและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

การปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม

การปรับแต่งข้อความ (Personalization) เป็นเทคนิคที่สำคัญในการสื่อสารกับลูกค้า โดยทำให้ข้อความที่ส่งออกไปมีความเกี่ยวข้องและตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน ตัวอย่างเช่น:

 • Segmented Email Campaigns: การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อ อายุ เพศ หรือความสนใจ และส่งอีเมลที่มีเนื้อหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เช่น ส่งอีเมลโปรโมชั่นสินค้าสำหรับผู้หญิงให้กับกลุ่มลูกค้าผู้หญิง หรือแนะนำสินค้าสำหรับเด็กให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีลูกเล็ก
 • Dynamic Content: การใช้เนื้อหาแบบไดนามิกในอีเมล เช่น การแสดงชื่อของลูกค้าในเนื้อหา การแนะนำสินค้าที่ลูกค้าเคยดูหรือซื้อ การแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปตามข้อมูลลูกค้าแต่ละคน จะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนตัวและเพิ่มความน่าสนใจในข้อความ
 • Behavioral Triggers: การตั้งค่าการส่งอีเมลหรือข้อความอัตโนมัติตามพฤติกรรมของลูกค้า เช่น เมื่อมีการเข้าเยี่ยมชมหน้าสินค้าหลายครั้งแต่ยังไม่ทำการสั่งซื้อ ระบบจะส่งอีเมลกระตุ้นการซื้อ หรือส่งอีเมลขอบคุณหลังจากการซื้อสินค้าทุกครั้ง

ตัวอย่างการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ

บริษัท ABC: บริษัท ABC เป็นร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว โดยใช้ Marketing Automation ในการส่งอีเมลและข้อความอัตโนมัติให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน ด้วยการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น

 • ส่ง Welcome Email ที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่
 • ส่งอีเมลแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าชนิดเดียวกันมาก่อน
 • ส่งอีเมลเตือนเมื่อลูกค้าทิ้งสินค้าในตะกร้า โดยเพิ่มข้อเสนอส่วนลดเพื่อกระตุ้นการซื้อ

ผลลัพธ์ที่ได้คือ บริษัท ABC สามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 20% ในช่วง 3 เดือนแรกของการใช้ Marketing Automation และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในเรื่องของการสื่อสารที่ตรงกับความต้องการ

การออกแบบ Workflow ของกระบวนการขายด้วย Marketing Automation

การใช้ Marketing Automation ในการจัดการงานขายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและใช้เวลามากเท่านั้น แต่ยังช่วยให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในบทความนี้ การสร้างและปรับปรุงกระบวนการขายด้วยการออกแบบ Workflow ผ่าน Marketing Automation รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขาย

การออกแบบ Workflow ของกระบวนการขายด้วย Marketing Automation

การออกแบบ Workflow สำหรับกระบวนการขายเป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้ Marketing Automation ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย Workflow คือแผนผังหรือกระบวนการที่กำหนดขั้นตอนต่างๆ ในการทำงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

ตัวอย่าง: บริษัทขายซอฟต์แวร์

บริษัท A เป็นบริษัทขายซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้ Marketing Automation เพื่อปรับปรุงกระบวนการขาย บริษัทตัดสินใจออกแบบ Workflow เพื่อจัดการงานขาย โดยมีขั้นตอนดังนี้:

 1. การรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย: เมื่อมีลูกค้าเป้าหมายกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ ข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบ Marketing Automation ทันที
 2. การจัดกลุ่มลูกค้า: ระบบจะทำการจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามข้อมูลที่ได้รับ เช่น ขนาดของบริษัท อุตสาหกรรม และความต้องการที่ระบุ
 3. การส่งอีเมลติดตามผลอัตโนมัติ: หลังจากการจัดกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายจะได้รับอีเมลติดตามผลอัตโนมัติที่ปรับแต่งตามกลุ่มลูกค้า
 4. การนัดหมายการติดต่อ: ระบบจะสร้างการนัดหมายการติดต่อกับทีมขายโดยอัตโนมัติ หากลูกค้าแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์
 5. การติดตามและประเมินผล: ทุกขั้นตอนจะถูกติดตามและประเมินผลผ่านแดชบอร์ด เพื่อให้ทีมขายสามารถตรวจสอบสถานะและปรับปรุงกระบวนการได้ตามต้องการ

การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขาย

หลังจากออกแบบ Workflow แล้ว การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขายเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่าง: บริษัทขายสินค้าผ่านออนไลน์

บริษัท B ซึ่งเป็นธุรกิจขายสินค้าผ่านออนไลน์ ใช้ Marketing Automation ในการปรับปรุงกระบวนการขาย โดยมีขั้นตอนดังนี้:

 1. การทดสอบ A/B: บริษัท B ใช้การทดสอบ A/B เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอีเมลสองฉบับที่มีเนื้อหาแตกต่างกัน เพื่อตรวจสอบว่าอีเมลใดมีอัตราการเปิดและการคลิกสูงกว่า
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า: ระบบ Marketing Automation ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น พฤติกรรมการซื้อและการตอบสนองต่อโปรโมชั่น เพื่อปรับปรุงข้อเสนอและกลยุทธ์การขาย
 3. การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผล: บริษัท B ใช้แดชบอร์ดและเครื่องมือวิเคราะห์ผลเพื่อติดตามผลการขายแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการขายได้อย่างรวดเร็ว
 4. การปรับแต่งข้อความ: บริษัท B ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เพื่อปรับแต่งข้อความการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละราย

กรณีศึกษาและตัวอย่างจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ: การใช้ Marketing Automation ในการจัดการงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำ Marketing Automation มาใช้ใน การจัดการงานขาย ได้กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ธุรกิจหลายแห่งเลือกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการขาย ในบทความนี้ เราจะมาดูกรณีศึกษาและตัวอย่างจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคนิคนี้ รวมถึงการนำเสนอผลลัพธ์และบทเรียนที่ได้จากการใช้ Marketing Automation

กรณีศึกษา 1: HubSpot

ภาพรวมธุรกิจ: HubSpot เป็นบริษัทซอฟต์แวร์การตลาดและการขายที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งนำเสนอเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ Marketing Automation: HubSpot ใช้เครื่องมือ Marketing Automation ของตัวเองในการจัดการงานขาย โดยเริ่มจากการรวบรวมและจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมายผ่านเครื่องมือ CRM จากนั้นใช้การทำงานแบบอัตโนมัติในการส่งอีเมลและข้อความที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม

ผลลัพธ์:

 • เพิ่มยอดขายได้ถึง 20% ภายในระยะเวลา 6 เดือน
 • ลดเวลาที่ใช้ในการติดตามลูกค้าลง 30%
 • อัตราการเปิดอ่านอีเมลเพิ่มขึ้นถึง 25%

บทเรียนที่ได้: การใช้ Marketing Automation ช่วยให้การจัดการข้อมูลลูกค้าและการติดตามผลการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยให้ทีมงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงกว่าได้

กรณีศึกษา 2: Airbnb

ภาพรวมธุรกิจ: Airbnb เป็นแพลตฟอร์มการจองที่พักออนไลน์ที่เชื่อมต่อผู้ให้เช่าที่พักกับผู้ที่ต้องการเช่าทั่วโลก

การใช้ Marketing Automation: Airbnb ใช้ Marketing Automation ในการจัดการงานขายและการตลาด โดยมีการส่งอีเมลอัตโนมัติที่ปรับแต่งตามความสนใจและพฤติกรรมของผู้ใช้ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับที่พักใหม่ๆ ที่อาจสนใจ และการส่งข้อเสนอพิเศษที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ผลลัพธ์:

 • เพิ่มจำนวนการจองที่พักได้ 15% ในไตรมาสแรกของการใช้งาน
 • อัตราการตอบกลับอีเมลเพิ่มขึ้น 18%
 • ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

บทเรียนที่ได้: การใช้ Marketing Automation ทำให้ Airbnb สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและทันเวลา ช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

กรณีศึกษา 3: Shopify

ภาพรวมธุรกิจ: Shopify เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างและจัดการร้านค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

การใช้ Marketing Automation: Shopify ใช้ Marketing Automation ในการจัดการกระบวนการขาย เช่น การส่งอีเมลติดตามผลการสั่งซื้อ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสนใจ และการจัดการโปรโมชั่นและส่วนลด

ผลลัพธ์:

 • เพิ่มยอดขายเฉลี่ยต่อลูกค้าได้ 12% ภายในเวลา 3 เดือน
 • ลดอัตราการทิ้งตะกร้าสินค้าลง 25%
 • ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น 20%

บทเรียนที่ได้: การใช้ Marketing Automation ช่วยให้ Shopify สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ช่วยลดอัตราการทิ้งตะกร้าสินค้าและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการตลาดของคุณและพาธุรกิจของคุณไปสู่ระดับต่อไปหรือยัง? หากคุณต้องการที่จะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่าง ก้าวไปข้างหน้าด้วยเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าและตลาดของคุณได้ดีขึ้น ที่ SABLE เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณทำการตลาดด้วยความมั่นใจ ด้วยเครื่องมือ Marketing Automation ที่ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและประสิทธิภาพสูงสุด

🚀 เข้าร่วมกับเราวันนี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพทางการตลาดของคุณ และเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็ว

💡 ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร? ไม่ต้องกังวล เพราะทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำคุณทุกขั้นตอน

🔗 คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อลงทะเบียนสำหรับการสาธิตฟรี และเริ่มต้นการเดินทางทางการตลาดที่เต็มไปด้วยความสำเร็จกับ SABLE วันนี้!