ความสำเร็จจากการใช้ REAL CDP ในธุรกิจต่างๆ

ความสำเร็จจากการใช้ REAL CDP ในธุรกิจต่างๆ

การใช้ Real-time Customer Data Platform (CDP ทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว...
Read More
การรวม REAL CDP เข้ากับเครื่องมือ CRM อื่นๆ

การรวม REAL CDP เข้ากับเครื่องมือ CRM อื่นๆ

Customer Relationship Management (CRM) มีความสำคัญในการบริหารจัดการลูกค้า และใช้งานร่วมกับ CDP ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน...
Read More
การใช้ Data Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้า

การใช้ Data Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้า

การใช้ Data Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้าช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้อย่างคล่องตัว�...
Read More