การใช้ REAL CDP เพื่อเพิ่มอัตราการเก็บ รักษาลูกค้า

การใช้ REAL CDP เพื่อเพิ่มอัตราการเก็บ รักษาลูกค้า

การที่จะเพิ่มอัตราการเก็บรักษาลูกค้า จำเป็นต้องเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ สามารถสร้างข้อเสนอและข้อ�...
Read More
เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน REAL CDP ใน การตลาดดิจิทัล

เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพ REAL CDP ใน การตลาดดิจิทัล

REAL CDP ที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลจากหลายแหล่ง สามารถทำความเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และความสนใ...
Read More
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สนับสนุน REAL CDP กับการตลาดแบบรู้ใจ

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สนับสนุน REAL CDP กับ การตลาดแบบรู้ใจ

REAL CDP จะสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่างๆ โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ เครื่องมือการตลา...
Read More