มาดูถึงประโยชน์ของการใช้ Omnichannel ในการทำธุรกิจ

มาดูถึงประโยชน์ของการใช้ Omni - channel ในการทำธุรกิจ

การใช้ Omnichannel ในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญและเป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งไม่ได้มีเพียงเพื่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย การใช้ Omni-channel ช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและกระบวนการต่างๆ ข้ามแพลตฟอร์มหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างไม่มีรอยต่อและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลูกค้าและการขาย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายข้ามช่องทาง (cross-selling) และการขายแบบเพิ่มเติม (upselling) ด้วย นอกจากนี้ การนำ Omni-channel มาใช้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้สามารถปรับแต่งข้อเสนอและบริการให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและภักดีต่อแบรนด์มากขึ้น

ช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องทุกช่องทางเท่านั้น  ช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์ สร้างความไว้วางใจ และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างยั่งยืน การลงทุนในโซลูชั่น Omnichannel จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดในตลาดที่แข่งขันสูง  เติบโตและพัฒนาไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ความหมายของการเคลื่อนไหวของลูกค้าระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

การเคลื่อนไหวของลูกค้าระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์หมายถึง การที่ลูกค้าเข้าถึงสินค้าหรือบริการผ่านหลายช่องทางต่างกัน ทั้งที่เป็นแบบดิจิทัลและแบบตัวต่อตัว ซึ่งช่วยให้สามารถเลือกซื้อหรือใช้บริการได้ตามความสะดวก การเชื่อมโยงประสบการณ์ลูกค้าในทุกช่องทางอย่างไร้รอยต่อเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อให้สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างความภักดีต่อแบรนด์ได้อย่างยั่งยืน

ภาพรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละช่องทาง

 1. ช่องทางออนไลน์: ผู้บริโภคมักใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อค้นคว้าข้อมูลสินค้า ราคา รีวิวจากผู้ใช้ และเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ ก่อนทำการซื้อ ช่องทางออนไลน์ยังเป็นที่นิยมสำหรับการซื้อสินค้าที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการจัดส่ง
 2. ช่องทางออฟไลน์: สำหรับการช็อปปิ้งในร้านค้าที่ตั้งอยู่จริง ผู้บริโภคสามารถสัมผัสและทดลองสินค้าได้โดยตรง ทำให้สามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้น นอกจากนี้ การได้รับการบริการและการสื่อสารโดยตรงกับพนักงานยังเป็นประสบการณ์ที่บางคนพบว่ามีค่ามากกว่าการช็อปปิ้งแบบออนไลน์

การรวมเอาประสบการณ์จากทั้งสองช่องทางให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความต่อเนื่องในการบริการ และให้ความรู้สึกที่ดีแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้บริโภครู้สึกได้รับความสำคัญและพึงพอใจกับการใช้บริการจากธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการเลือกใช้ช่องทางการซื้อ

 1. การเพิ่มขึ้นของการใช้งานอุปกรณ์มือถือ: ผู้บริโภคในปัจจุบันใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อทำการค้นคว้าและซื้อสินค้ามากขึ้นกว่าเดิม การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่สะดวกสบายและการมีแอปพลิเคชันที่หลากหลายได้ทำให้การซื้อสินค้าผ่านมือถือกลายเป็นที่นิยมและสะดวกมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแบบ Omnichannel ของธุรกิจต่างๆ
 2. การปรับตัวของร้านค้าปลีก: ร้านค้าปลีกมีการพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขายสินค้าทั้งในและนอกสถานที่ โดยการผสมผสานประสบการณ์ออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อเสนอประสบการณ์ที่ไม่ขาดตอนและสะดวกสบายให้กับลูกค้า
 3. การใช้งานข้อมูลในการปรับปรุงการบริการ: ธุรกิจใช้ข้อมูลจากการซื้อสินค้าและพฤติกรรมการเรียกดูข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อปรับปรุงการบริการและการเสนอขายสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนตัวได้มากขึ้น
 4. การเพิ่มความเร็วและความสะดวกในการเข้าถึงสินค้า: ด้วยเทคโนโลยีการสั่งซื้อผ่าน Omnichannel ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางใดก็ได้และรับสินค้าได้ทันทีหรือภายในเวลาอันสั้น นี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้ Omnichannel มากขึ้น

การทำความเข้าใจในอิทธิพลของเทคโนโลยีต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ช่องทางการซื้อของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ Omnichannel ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลสำหรับธุรกิจ

การใช้งานแนวทาง Omnichannel ในธุรกิจช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่า  เพิ่มโอกาสในการขายและสร้างความภักดีต่อแบรนด์อีกด้วย ในส่วนต่อไปนี้ เราจะสำรวจประโยชน์ที่สำคัญของการใช้ Omni-channel สำหรับธุรกิจ:

 การเสริมสร้างประสบการณ์ลูกค้า

การใช้ Omni-channel ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของคุณได้จากหลายช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในร้านค้า ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันหรือแม้แต่โซเชียลมีเดีย สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและสะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากสามารถเริ่มต้นการซื้อในช่องทางหนึ่งและสามารถดำเนินการต่อในช่องทางอื่นๆ ได้อย่างไม่มีสะดุด นอกจากนี้ การมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันระหว่างช่องทางต่างๆ ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

การเพิ่มโอกาสในการขายและการสร้างความภักดีต่อแบรนด์

Omni-channel ช่วยให้ลูกค้าสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าและบริการของคุณจากช่องทางต่างๆ เพิ่มโอกาสในการขายผ่านการเสนอโปรโมชั่นและการตลาดที่เฉพาะเจาะจงตามพฤติกรรมของลูกค้าที่ได้รับจากข้อมูล Omni-channel นอกจากนี้ การที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณจากหลายช่องทางยังช่วยสร้างความภักดีและความไว้วางใจต่อแบรนด์ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกในอนาค

การใช้งาน Omni-channel ในธุรกิจจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าเท่านั้น เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้เป็นอย่างดี ด้วยการรวมกันของเทคโนโลยีและกลยุทธ์ที่เหมาะสม ธุรกิจของคุณจะสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรับรู้พฤติกรรมลูกค้า

การใช้ Omni-channel ในธุรกิจช่วยให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทางได้เท่านั้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อให้เข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนนี้จะพูดถึงการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เส้นทางการซื้อของลูกค้า รวมถึงตัวอย่างเครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัลนี้

การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เส้นทางการซื้อของลูกค้า

การวิเคราะห์เส้นทางการซื้อของลูกค้า (Customer Journey Analytics) คือการศึกษาข้อมูลจากหลายๆ ช่องทางที่ลูกค้าใช้ในการติดต่อกับธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการ ความเข้าใจในเส้นทางการซื้อของลูกค้าช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้โดยตรงและเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น ตัวอย่างของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้ ได้แก่ ข้อมูลการคลิกเว็บไซต์ การโต้ตอบบนโซเชียลมีเดีย ประวัติการซื้อ และการตอบสนองต่อแคมเปญต่างๆ

ตัวอย่างเครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าใน Omni-channel มีหลายเครื่องมือและเทคนิคที่ถูกใช้เพื่อช่วยให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าได้ดีขึ้น ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่:

 •  Google Analytics: ช่วยในการติดตามและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน
 •  Salesforce Customer 360: สำหรับการรวมข้อมูลจากหลายช่องทางเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับลูกค้า
 •  Adobe Experience Cloud: ช่วยให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าได้ตามข้อมูลพฤติกรรมที่เก็บรวมไว้

เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการเหล่านั้นได้มากขึ้น การใช้เทคนิคที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพิ่มศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวได้

 กลยุทธ์ในการผสานการตลาดออนไลน์และออฟไลน์

 1. การใช้ข้อมูลที่ไร้รอยต่อ: ใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างการสื่อสารที่สอดคล้องกันทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากการซื้อสินค้าออนไลน์สามารถใช้ในการสร้างโปรโมชั่นและข้อเสนอส่วนบุคคลที่จะแสดงในร้านค้า
 2. การสร้างแคมเปญแบบไร้รอยต่อ: ออกแบบแคมเปญที่ผู้บริโภคสามารถเริ่มต้นในช่องทางหนึ่ง (เช่น โซเชียลมีเดีย) และสามารถต่อยอดได้ในช่องทางอื่น (เช่น ในร้านค้า) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่สะดุด

 การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมต่อ

 1. ระบบ POS ที่ไร้รอยต่อ: ใช้ระบบจุดขาย (POS) ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ ช่วยให้สามารถติดตามการซื้อขายและพฤติกรรมของลูกค้าได้ทั้งในร้านค้าและบนเว็บไซต์
 2. การใช้เทคโนโลยีการจดจำลูกค้า: ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยี Beacon ในร้านค้าเพื่อระบุและส่งข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าที่กำลังใช้แอปฯ ของร้านขณะที่อยู่ใกล้สินค้า

การใช้ Omni-channel เป็นแนวทางการตลาดที่น่าสนใจ คือกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าถึงและให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ต่อไปนี้คือตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการใช้งาน Omni-channel รวมถึงบทเรียนที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนี้:

 1. การศึกษากรณีจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
 • Starbucks: โปรแกรม Starbucks Rewards เป็นตัวอย่างของการใช้ Omni-channel ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งรวมการใช้แอปมือถือ การซื้อสินค้าในร้าน และการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ให้เป็นประสบการณ์ที่ต่อเนื่องกัน โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มเงินและใช้คะแนนผ่านทางแอป และได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือสินค้าใหม่ที่น่าสนใจ
 • Disney: การใช้ Magic Band ของ Disney เป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ Omni-channel ที่ไม่มีรอยต่อ แบนด์นี้ใช้เป็นกุญแจห้องพัก ตั๋วเข้าสวนสนุก และแม้กระทั่งกระเป๋าเงินดิจิทัล
 1. บทเรียนที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงไปใช้ Omni-channel

การเน้นความต่อเนื่องในประสบการณ์ลูกค้า: การเปลี่ยนแปลงไปใช้ Omni-channel สำเร็จเมื่อธุรกิจให้ความสำคัญกับการมอบประสบการณ์ที่ต่อเนื่องไม่ว่าลูกค้าจะติดต่อผ่านช่องทางใด ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและเกิดความภักดีต่อแบรนด์ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด: ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการใช้ Omni-channel มักใช้ข้อมูลจากช่องทางต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการบริการ เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเพื่อส่งเสริมการขายแบบเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การศึกษาและบทเรียนเหล่านี้ช่วยยืนยันถึงความสำคัญและประโยชน์ของการใช้ Omni-channel ในการสร้างความสำเร็จและความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

การใช้ Omni-channel ในการบริหารจัดการธุรกิจสามารถส่งผลบวกมากมายต่อการเติบโตและความสำเร็จขององค์กรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่ลูกค้ามีความคาดหวังสูงและต้องการความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการผ่านหลายช่องทาง การบูรณาการระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์จึงเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ควรมองข้าม

ข้อเสนอแนะสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากโอกาสในการใช้ Omni-channel อย่างเต็มที่ ได้แก่:

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียด: เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ: เพื่อบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำงานระหว่างช่องทางต่างๆ ทำให้สามารถมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้กับลูกค้า
 3. การฝึกอบรมและพัฒนาทีมงาน: เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจและสามารถให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางใดๆ ได้อย่างมืออาชีพ

แนวทางการพัฒนาในอนาคตสำหรับธุรกิจที่ต้องการเคลื่อนไหวระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ได้แก่:

 1. การสร้างมาตรฐานใหม่ๆ ในการให้บริการ: โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากลูกค้า เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในทุกช่องทาง
 2. การลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วยเชื่อมต่อข้อมูล: เช่น ระบบ CRM ที่ทรงพลัง ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์และให้บริการที่ตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็ว
 3. การให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า: การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ สามารถสร้างความไว้วางใจและความภักดีที่จะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจด้วยการใช้งาน Omni-channel อย่างมีประสิทธิภาพและการมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจจะสามารถพัฒนาและรักษาความแข็งแกร่งในตลาดที่แข่งขันสูงได้อย่างไม่มีปัญหา

คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการตลาดของคุณและพาธุรกิจของคุณไปสู่ระดับต่อไปหรือยัง? หากคุณต้องการที่จะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่าง ก้าวไปข้างหน้าด้วยเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าและตลาดของคุณได้ดีขึ้น ที่ SABLE เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณทำการตลาดด้วยความมั่นใจ ด้วยเครื่องมือ Marketing Automation ที่ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและประสิทธิภาพสูงสุด

🚀 เข้าร่วมกับเราวันนี้ เพื่อปลดล็อกศักยภาพทางการตลาดของคุณ และเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็ว

💡 ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร? ไม่ต้องกังวล เพราะทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำคุณทุกขั้นตอน

🔗 คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อลงทะเบียนสำหรับการสาธิตฟรี และเริ่มต้นการเดินทางทางการตลาดที่เต็มไปด้วยความสำเร็จกับ SABLE วันนี้!

บทความใกล้เคียง