Data Warehouse และ Data Lake: เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

Data Warehouse และ Data Lake เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

Data Warehouse และ Data Lake: เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ในยุคของข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Data Warehouse และ Data Lake เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดการกับข้อมูลในวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บทความนี้จะนำเสนอภาพรวมของทั้ง Data Warehouse , Data Lake โดยอธิบายถึงคุณสมบัติหลัก วัตถุประสงค์ในการใช้งาน และวิธีที่ทั้งสองแนวคิดนี้ช่วยให้องค์กรสามารถเก็บรักษา ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ในรูปแบบที่ต่างกัน จากการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่าง จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงแนวทางที่เหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการจัดการข้อมูลให้เข้ากับความต้องการและเป้าหมายขององค์กรของตนเอง

 ทำความเข้าใจ Data Warehouse: การจัดเก็บข้อมูลแบบโครงสร้าง

Data Warehouse หรือคลังข้อมูลเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบที่โครงสร้างและเป็นระเบียบ เพื่อการวิเคราะห์และการรายงานที่มีประสิทธิภาพสูง คลังข้อมูลนี้สามารถรวมข้อมูลจากหลายระบบภายในองค์กรและทำให้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายในที่เดียว การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างทำให้การค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูลมีความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 ลักษณะเด่นของ Data Warehouse: เน้นการวิเคราะห์และรายงาน

หนึ่งในลักษณะเด่นของ Data Warehouse คือความสามารถในการสนับสนุนการตัดสินใจและการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่การรายงานและการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน คลังข้อมูลมักถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และการเปรียบเทียบตามช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถทำความเข้าใจแนวโน้มและรูปแบบที่อาจไม่ปรากฏในข้อมูลประจำวันได้

 สถาปัตยกรรมของ Data Warehouse

สถาปัตยกรรมของ Data Warehouse มักจะรวมถึงส่วนประกอบหลักๆ อย่างเช่น ฐานข้อมูลสำหรับการเก็บข้อมูล, อินเทอร์เฟซสำหรับการสกัดข้อมูลจากระบบต่างๆ (ETL – Extract, Transform, Load) และเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และการรายงานข้อมูล สถาปัตยกรรมนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อน โดยทั่วไปจะรวมถึงระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการเข้าถึงและการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Data Lake

ทำความเข้าใจ Data Lake: การจัดเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างถึงกึ่งโครงสร้าง

Data Lake เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเช่น วิดีโอ, ภาพ, และข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย, ไปจนถึงข้อมูลกึ่งโครงสร้างเช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบอย่างหลวมๆ ความสามารถในการเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องกำหนดโครงสร้างข้อมูลล่วงหน้านี้ทำให้ Data Lake มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถประมวลผลได้เร็วขึ้นเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ลักษณะเด่นของ Data Lake: เน้นการจัดเก็บข้อมูลรายมือและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

หนึ่งในจุดเด่นของ Data Lake คือความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และความเป็นไปได้ในการเพิ่มปริมาณข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อจำกัด และยังรวมถึงการประมวลผลเหล่านี้ได้เร็วทันใจ การใช้งานระบบแบบ scale-out ซึ่งใช้ทรัพยากรเครือข่ายและการคำนวณแบบกระจาย ช่วยให้การจัดการข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปได้โดยไม่มีปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีที่ใช้ใน Data Lake

การสร้างและการจัดการ Data Lake มักจะใช้เทคโนโลยีหลากหลาย เช่น Hadoop, Apache Spark และ NoSQL databases เช่น Apache Cassandra หรือ MongoDB ที่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายและมีปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเช่น Apache Drill หรือ Presto ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Data Lake ได้โดยตรง โดยไม่ต้องมีการโหลดข้อมูลเข้าระบบแยกต่างหาก ทำให้กระบวนการทำงานด้านข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

การเปรียบเทียบระหว่าง Data Warehouse , Data Lake

 1. การจัดเก็บข้อมูล: โครงสร้างพื้นฐานและการใช้งาน
 • Data Warehouse: จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้างและถูกจัดระเบียบอย่างดี เช่น ตารางและคอลัมน์ ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับข้อมูลที่จำเป็นต้องมีการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง
 • Data Lake: รองรับทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง, ไม่มีโครงสร้าง, และกึ่งโครงสร้าง ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบและปริมาณมหาศาล โดยไม่ต้องกำหนดโครงสร้างข้อมูลล่วงหน้า ทำให้เหมาะสำหรับการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
 1. ประเภทข้อมูลและการประมวลผล
 • Data Warehouse: จัดการได้ดีกับข้อมูลประเภท structured data ที่ชัดเจน เช่น ข้อมูลจากฐานข้อมูลสัมพันธ์หรือแบบสอบถาม โดยสามารถใช้เครื่องมือ Business Intelligence (BI) สำหรับการวิเคราะห์
 • Data Lake: สามารถประมวลผลทั้ง structured, semi-structured, และ unstructured data เช่น ข้อความ, ภาพ, และวิดีโอ สนับสนุนการประมวลผลด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น Big Data analytics และ machine learning
 1. การเข้าถึงและความเร็วในการประมวลผล
 • Data Warehouse: การเข้าถึงข้อมูลมักจะเร็ว โดยข้อมูลถูกเตรียมไว้สำหรับการเรียกใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะกับการสนับสนุนการตัดสินใจที่ต้องการความเร็วและแม่นยำ
 • Data Lake: สามารถเก็บปริมาณข้อมูลมหาศาลและความหลากหลาย ทว่าอาจมีความช้าในการเข้าถึงข้อมูลบางส่วน เนื่องจากต้องการการประมวลผลที่ซับซ้อนเพิ่มเติม
 1. ตัวอย่างการใช้งานในองค์กรจริง
 • Data Warehouse: ใช้ในการวิเคราะห์ผลการขาย, การเงิน, และรายงานการจัดการที่ต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำสูง เช่น ร้านค้าปลีกหรือธนาคารที่ต้องการรายงานประจำวัน
 • Data Lake: ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, หรือการวิเคราะห์ทางด้านเครื่องจักร ที่ต้องการการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน

การเลือกใช้ Data Warehouse หรือ Data Lake ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรในด้านการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูล รวมถึงการใช้งานที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของข้อมูลนั้นๆ ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างทั้งสองจะช่วยให้องค์กรสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการและความท้าทายเฉพาะของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานร่วมกันระหว่าง Data Warehouse ร่วมกับ Data Lake

การใช้งานที่เสริมซึ่งกันและกันระหว่างสองระบบ

Data Warehouse , Data Lake เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านข้อมูลขององค์กรในหลายๆ ด้าน เช่น Data Lake สามารถเก็บข้อมูลได้ในรูปแบบดิบและไม่มีโครงสร้างซึ่งเหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลจำนวนมากและหลากหลายประเภท ในขณะที่ Data Warehouse มุ่งเน้นไปที่การจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลและมีโครงสร้างเพื่อการวิเคราะห์ที่รวดเร็วและแม่นยำ การใช้งานทั้งสองระบบร่วมกันจะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งในรูปแบบดิบและประมวลผลได้ตามความต้องการ

การใช้ข้อมูลจาก Data Lake ไปยัง Data Warehouse

การใช้การข้อมูลระหว่าง Data Lake และ Data Warehouse เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างมูลค่าจากข้อมูล Data Lake ทำหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลระดับกว้างที่สามารถรองรับการวิเคราะห์แบบ ad-hoc และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เหล่านี้สามารถถูกโอนย้ายไปยัง Data Warehouse เพื่อทำการวิเคราะห์ที่ต้องการความแม่นยำสูงและการตอบสนองอย่างรวดเร็วช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลจากทั้งสองระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ข้อดีของการรวมข้อมูลจากทั้งสองแหล่ง

การรวมข้อมูลจาก Data Lake และ Data Warehouse นำมาซึ่งข้อดีหลายประการ หนึ่งในนั้นคือความสามารถในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองที่แตกต่างกัน

การทำงานร่วมกันระหว่าง Data Warehouse และ Data Lake

 1. การใช้งานที่เสริมซึ่งกันและกันระหว่างสองระบบ
 • Data Warehouse , Data Lake มีบทบาทและการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้ว Data Warehouse ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่โครงสร้างและมีความสำคัญสำหรับธุรกิจ ในขณะที่ Data Lake ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างและมีความหลากหลายมากขึ้น
 • การทำงานร่วมกันของสองระบบนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างได้อย่างเต็มศักยภาพ
 1. การใช้การข้อมูลจาก Data Lake ไปยัง Data Warehouse
 • การใช้การข้อมูลจาก Data Lake เข้าสู่ Data Warehouse เป็นกระบวนการที่สำคัญในการทำให้ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างสามารถนำมาใช้งานในรูปแบบที่มีโครงสร้างได้
 • ข้อมูลจาก Data Lake สามารถถูกวิเคราะห์และเรียกใช้ในรูปแบบที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างของ Data Warehouse เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. ข้อดีของการรวมข้อมูลจากทั้งสองแหล่ง
 • การรวมข้อมูลจาก Data Warehouse , Data Lake ช่วยให้ธุรกิจมีมุมมองที่เต็มรูปแบบและลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อมูลของตน
 • การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีทั้งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์และทำสรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การทำงานร่วมกันระหว่าง Data Warehouse , Data Lake เป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดการข้อมูลของธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ โดยการใช้ประโยชน์จากทั้งสองแหล่งข้อมูลช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการและทรัพยากรของตนได้ดียิ่งขึ้น

การตัดสินใจเลือกใช้ Data Warehouse หรือ Data Lake

 1. ข้อพิจารณาในการเลือกใช้:

วัตถุประสงค์การใช้งาน: Data Warehouse มักถูกออกแบบเพื่อการวิเคราะห์และรายงานข้อมูลที่มีโครงสร้างและต้องการความถูกต้องและคงที่ในการเข้าถึงข้อมูล ในขณะที่ Data Lake มักถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบและมีปริมาณมาก โดยมุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุ่นและความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อน

ข้อจำกัด: Data Warehouse มักมีความยากในการจัดการกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง และมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ เทียบกับ Data Lake ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการรับมือกับข้อมูลที่มีความหลากหลายและปริมาณมาก แต่อาจมีความซับซ้อนในการจัดการกับคุณภาพข้อมูล

 1. คำแนะนำสำหรับองค์กรต่างๆ เพื่อเลือกระบบที่เหมาะสม:

ทำความเข้าใจเป้าหมายและความต้องการของธุรกิจ: หากคุณต้องการความแม่นยำและคงเส้นคงวาของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และรายงาน คุณอาจต้องการเลือก Data Warehouse แต่หากคุณต้องการความยืดหยุ่นและความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย อาจจะเหมาะกับ Data Lake

พิจารณาความสำคัญของข้อมูล: วิเคราะห์ว่าข้อมูลของคุณมีลักษณะใดบ้าง และความสำคัญของการรักษาความถูกต้องและความคงเส้นคงวาของข้อมูล

 1. ผลกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจทางธุรกิจ:

การเลือกระบบที่เหมาะสมสามารถมีผลต่อคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ พร้อมทั้งมีระบบที่เหมาะสมสามารถช่วยลดเวลาในการเตรียมข้อมูลและเพิ่มความเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูล และเลือกระบบที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดความล่าช้าในการทำงาน และเสี่ยงต่อความเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

การตัดสินใจในการเลือกระบบที่เหมาะสมระหว่าง Data Warehouse , Data Lake ควรพิจารณาโดยละเอียดตามความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

ข้อดีและข้อเสียของ Data Warehouse , Data Lake

Data Warehouse (DWH):

ข้อดี:

 • มีโครงสร้างที่เข้มแข็งและมั่นคง เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นรูปแบบและมีโครงสร้าง
 • ช่วยให้องค์กรสามารถทำให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกันและเชื่อถือได้
 • มีความเหมาะสมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากและมีการเปลี่ยนแปลงน้อย

ข้อเสีย:

 • มักจะมีความยืดหยุ่นน้อยเมื่อต้องการทำการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มข้อมูลใหม่
 • มักเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่สูงและเวลาในการสร้างและดูแลรักษา

Data Lake:

ข้อดี:

 • รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายและมากมาย รวมถึงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
 • มีความยืดหยุ่นสูงในการเพิ่มข้อมูลใหม่หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูล
 • เหมาะสำหรับการทำความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้งและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน

ข้อเสีย:

 • มีความยืดหยุ่นสูงเกินไปอาจทำให้ข้อมูลไม่เชื่อถือได้หรือมีความไม่สอดคล้องกัน
 • การบริหารจัดการข้อมูลใน Data Lake อาจซับซ้อนและยากต่อการจัดการ

สรุปความเหมือนและความต่าง:

ความเหมือน:

 •  ทั้ง Data Warehouse , Data Lake เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลในองค์กร
 • ทั้งคู่มุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
 • ทั้ง DWH และ Data Lake มีการใช้งานของข้อมูลที่หลากหลายและใหญ่ขึ้น

ความต่าง:

 • DWH มักจะเน้นการจัดโครงสร้างของข้อมูลและมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้าง ในขณะที่ Data Lake มุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือเป็นข้อมูลที่หลากหลาย
 • DWH มักจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสอดคล้องและเชื่อถือได้มากขึ้น ในขณะที่ Data Lake อาจมีความยืดหยุ่นสูงกว่าแต่อาจทำให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน

คำแนะนำที่ควรพิจารณาสำหรับการใช้งานในองค์กร:

 • พิจารณาวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กรในการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์
 • พิจารณาความสามารถทางเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรเพื่อการเลือกใช้ Data Warehouse หรือ Data Lake ที่เหมาะสม
 • ใช้การผสมผสานระหว่าง Data Warehouse , Data Lake ในบางกรณีเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

การที่จะเลือกใช้ Data Warehouse หรือ Data Lake ขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กรตามความเหมาะสมและความสามารถทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนั้น

การทำความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับ Data Warehouse , Data Lake จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นและการเติบโตทางธุรกิจ

หากคุณเป็นธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและการสื่อสารกับลูกค้า ทาง SABLE เรามีโซลูชั่นการจัดการข้อมูลลูกค้าและการตลาดอัตโนมัติที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน ติดต่อเราวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จต่อไป

บทความใกล้เคียง