เทคนิค การเขียน Copywriting ที่ดึงดูดลูกค้า

เทคนิคการเขียน Copy ที่ดึงดูดลูกค้า

เทคนิคการเขียน Copywriting  ที่ดึงดูดลูกค้า

การเขียน Copywriting เป็นศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญในการสร้างสื่อสารและการตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโฆษณา สร้างเนื้อหาเว็บไซต์ หรือการตลาดทางอีเมล การเขียน Copywriting ช่วยให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าและกระตุ้นให้พวกเขาทำการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะมาดูถึงความหมายและความสำคัญของการเขียน Copywriting รวมถึงจุดประสงค์หลักในการเขียน Copywriting ที่ดี

ความหมายและความสำคัญของ Copywriting

ความหมายของ Copywriting

การเขียน Copywriting คือการเขียนเนื้อหาเพื่อการตลาดและโฆษณาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวใจและกระตุ้นให้ผู้อ่านหรือผู้ชมทำการตัดสินใจทางธุรกิจ ทั้งนี้เนื้อหาที่ถูกเขียนอาจประกอบไปด้วยข้อความบนเว็บไซต์ โฆษณา บทความ บล็อกโพสต์ หรืออีเมลมาร์เก็ตติ้ง

 ความสำคัญของ Copywriting

 • สร้างแบรนด์: Copywriting ช่วยเสริมสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ของบริษัท เนื้อหาที่ดีสามารถสื่อสารค่านิยมและจุดยืนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน
 • กระตุ้นการซื้อ: ผ่านการเขียนที่มีพลังในการโน้มน้าวใจ สามารถกระตุ้นให้ลูกค้ามีการตอบสนองทางอารมณ์และสุดท้ายคือการตัดสินใจซื้อ
 • เพิ่มการมองเห็น: เนื้อหาที่เขียนดีสามารถช่วยให้ SEO ดีขึ้น ทำให้เว็บไซต์มีการมองเห็นที่ดีในเครื่องมือค้นหา เป็นผลให้ดึงดูดผู้เยี่ยมชมเพิ่มขึ้น

จุดประสงค์หลักของการเขียน Copywriting ที่ดี

สร้างความน่าเชื่อถือ

การเขียนที่ดีต้องสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่าน สิ่งนี้ทำได้โดยการใช้ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ การอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และการนำเสนอที่มืออาชีพ

 โน้มน้าวใจ

Copywriting ที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถโน้มน้าวใจผู้อ่านให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของสินค้าหรือบริการ เทคนิคต่างๆ เช่นการใช้การทดลองใช้ฟรี, การรับประกันความพึงพอใจ, หรือข้อเสนอพิเศษอาจถูกใช้เพื่อเพิ่มการตอบสนอง

 กระตุ้นการดำเนินการ

วัตถุประสงค์ของ Copywriting ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูล แต่ยังรวมถึงการกระตุ้นให้ผู้อ่านดำเนินการบางอย่าง เช่น การสมัครรับข้อมูล, การซื้อสินค้า, หรือการติดต่อสอบถาม การใช้คำเรียกร้องการกระทำ (Call to Action) ที่ชัดเจนและจูงใจคือสิ่งสำคัญในการเขียน Copywriting

การเขียน Copywriting ที่ดีจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงจิตวิทยาของผู้บริโภคและสามารถใช้ภาษาที่กระตุ้นอารมณ์และการตอบสนองจากผู้อ่านได้ เพื่อนำพาพวกเขาไปสู่การตัดสินใจที่ต้องการ ด้วยการใช้เทคนิคเหล่านี้อย่างมีกลยุทธ์ การเขียน Copywriting จะเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการแปลงผู้อ่านให้เป็นลูกค้า

 พื้นฐานของการเขียน Copywriting

Copywriting เป็นศิลปะและวิทยาการในการเขียนข้อความโฆษณาหรือการตลาดเพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่านหรือผู้ฟังให้ดำเนินการบางอย่าง เช่น การซื้อสินค้า การลงทะเบียนใช้บริการ หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น การเขียน Copywriting ที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านสินค้าที่จะโฆษณาและลูกค้าเป้าหมายที่จะโน้มน้าว ส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนพื้นฐานสองขั้นตอนแรกในการเตรียมตัวก่อนเขียน

 1. การวิจัยเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า

การวิจัยเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในกระบวนการเขียน copywriting การทำความเข้าใจลูกค้าและเป้าหมายของพวกเขาจะช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพได้อย่างแม่นยำ ดังต่อไปนี้

 • การระบุประชากรวิทยาเป้าหมาย: ศึกษาลักษณะเฉพาะของลูกค้าเป้าหมาย เช่น อายุ อาชีพ รายได้ สถานที่ตั้ง และความสนใจ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของพวกเขา
 • การเข้าใจปัญหาของลูกค้า: ทำความเข้าใจปัญหาที่ลูกค้าเผชิญและวิธีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้
 • การวิเคราะห์คู่แข่ง: ศึกษาว่าคู่แข่งของคุณพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้คุณหาจุดยืนที่แตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่น
 1. การเลือกโทนเสียงที่เหมาะสมกับแบรนด์และผู้ชม

โทนเสียงของข้อความ copywriting สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อการรับรู้และการตอบสนองของลูกค้า เลือกโทนเสียงที่สะท้อนถึงแบรนด์ของคุณและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ชมเป้าหมาย:

 • การตัดสินใจเลือกโทนเสียง: ตัดสินใจว่าคุณจะใช้โทนเสียงแบบไหน เช่น มืออาชีพ มิตรภาพ ขบขัน หรือเป็นทางการ โทนเสียงนี้ควรจะสะท้อนคุณลักษณะของแบรนด์และความต้องการเชื่อมต่อกับผู้ชม
 • การเข้าใจวัฒนธรรมและค่านิยมของผู้ชม: โทนเสียงที่เหมาะสมควรเข้ากับวัฒนธรรม ค่านิยม และความคาดหวังของผู้ชมเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยสร้างการเชื่อมโยงทางอารมณ์และการรับรู้ที่ดี
 • การทดสอบโทนเสียง: ทดสอบโทนเสียงที่คิดไว้กับกลุ่มตัวอย่างของผู้ชมเป้าหมายเพื่อดูการตอบสนอง และปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญการตลาด

การประยุกต์ใช้ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณเขียน copywriting ที่ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพ แต่ยังสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า ดึงดูดความสนใจและทำให้พวกเขาต้องการดำเนินการตามที่คุณต้องการ

เทคนิคในการดึงดูดความสนใจในการเขียน Copywriting

การเขียน Copywriting ที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ตั้งแต่วินาทีแรก และหนึ่งในวิธีที่จะทำให้การเขียนของคุณโดดเด่นคือการใช้เทคนิคที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านต้องหยุดและให้ความสนใจ เทคนิคหลักๆ ที่สามารถใช้ได้ผลดี ดังต่อไปนี้

 1. การใช้คำเรียกแรง (Power Words)

Power Words เป็นคำที่มีความหมายที่แรงกล้า สามารถสื่อสารได้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการของผู้อ่านอย่างตรงไปตรงมา การใช้คำเหล่านี้ในตำแหน่งที่เหมาะสมสามารถทำให้ข้อความของคุณน่าสนใจและมีพลังยิ่งขึ้น ตัวอย่างของคำเรียกแรง ได้แก่ “พลิกชีวิต”, “ทำลายกฎ”, “ปฏิวัติ”, หรือ “ชนะ”

ตัวอย่างการใช้งาน:

 • “ค้นพบเคล็ดลับที่จะปฏิวัติวิธีการทำงานของคุณ—ไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป!”
 1. การสร้างความกระตุ้นด้วยคำถาม

การพูดคุยกับผู้อ่านผ่านคำถามเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระตุ้นให้เขาหรือเธอคิดและมีส่วนร่วมกับข้อความของคุณ คำถามทำให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนกำลังมีการพูดคุยและต้องการคำตอบ ส่งผลให้เขาหรือเธอต้องการอ่านต่อไปเพื่อหาคำตอบนั้น

ตัวอย่างการใช้งาน:

 • “คุณเคยรู้สึกว่างานประจำทำให้คุณหมดพลังหรือไม่? มาค้นหาว่าคุณจะเปลี่ยนสิ่งนี้ได้อย่างไร”
 1. การใช้เรื่องราวหรือ Storytelling

การบอกเล่าเรื่องราวเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมโยงอารมณ์และความรู้สึกกับข้อความของคุณ มันทำให้ข้อความมีชีวิตชีวา น่าสนใจ และจดจำได้ง่ายขึ้น เรื่องราวสามารถเป็นประสบการณ์จริง ตัวอย่างการใช้สินค้า หรือแม้แต่ฉากจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้ข้อความของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการใช้งาน:

– “นึกภาพว่าคุณกำลังเดินทางไปงานประชุมสำคัญ แต่ขณะที่คุณถึงที่หมาย คุณพบว่าคุณลืมเอกสารสำคัญไว้ที่บ้าน… ที่นี่คือที่ใช้เทคโนโลยีเราเข้ามาช่วย”

การใช้เทคนิคเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เนื้อหาของคุณดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้อ่านมีแรงจูงใจที่จะตอบสนองต่อคำเชิญการกระทำ (Call to Action) ที่คุณได้วางไว้ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหรือพฤติกรรมในทางที่คุณต้องการ

การเขียนหัวข้อที่น่าสนใจ (Headlines)

การเขียนหัวข้อที่น่าสนใจไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เนื้อหาของคุณมีโอกาสถูกเปิดอ่านมากขึ้นด้วย หัวข้อที่ดีควรทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์หากตัดสินใจอ่านต่อ ดังนั้นการเขียนหัวข้อจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องใส่ใจอย่างมากในกระบวนการเขียน copywriting ต่อไปนี้คือขั้นตอนในการสร้างหัวข้อที่เกี่ยวข้องและน่าติดตาม รวมถึงการใช้ตัวเลขและสถิติเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

 1. วิธีการสร้างหัวข้อที่เกี่ยวข้องและน่าติดตาม

กำหนดเป้าหมายผู้อ่านของคุณ:

 • เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ รู้ว่าพวกเขามีความสนใจ ความต้องการ และปัญหาอะไร หัวข้อที่คุณเขียนควรตอบโจทย์และเชื่อมโยงได้กับความต้องการเหล่านั้น

ใช้คำที่มีพลัง:

 • คำที่มีพลังเช่น “เปิดเผย” หรือ “ความลับ” สามารถกระตุ้นความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่านได้ การใช้คำเหล่านี้ให้เหมาะสมจะทำให้หัวข้อของคุณดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น
 1. การใช้ตัวเลขและสถิติเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

การใช้ตัวเลข:

 • ตัวเลขและสถิติช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเป็นจริงให้กับหัวข้อของคุณ พวกเขามีผลให้ข้อความดูเหมือนมีการวิจัยหรือข้อมูลพื้นฐานมากขึ้น ตัวอย่างเช่น “5 วิธีที่ได้ผลจริงในการ…” หรือ “80% ของผู้ใช้พบว่า…”

เลือกสถิติที่เกี่ยวข้อง:

 • สถิติควรเกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาที่คุณกำลังนำเสนอและช่วยเสริมสร้างประเด็นที่คุณต้องการเน้น อย่าเพียงแต่ใช้ตัวเลขเพื่อดึงดูดความสนใจเท่านั้น แต่ต้องแสดงให้เห็นว่ามันมีบทบาทสำคัญอย่างไรในบริบทของเนื้อหา

การใช้เทคนิคเหล่านี้ในการเขียนหัวข้อจะช่วยให้คุณสร้างผลงาน copywriting ที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการอ่านและแบ่งปันเนื้อหาของคุณอีกด้วย การลงทุนเวลาในการเขียนหัวข้อที่มีคุณภาพจะส่งผลดีต่อผลลัพธ์โดยรวมของการตลาดเนื้อหาของคุณอย่างไม่ต้องสงสัย

การใช้คำบรรยายที่มีพลัง (Body Copywriting)

เมื่อพูดถึงการเขียนคำโฆษณาหรือ Body Copywriting สิ่งสำคัญคือการเขียนให้ชัดเจนและตรงประเด็น โดยการสื่อสารให้กระชับ และมีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านหรือผู้ฟัง ให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย และรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่ถูกนำเสนอ ดังนี้

 1. เทคนิคการเขียนที่ชัดเจนและไปตรงจุด

การเขียนที่ชัดเจนและไปตรงจุดเป็นหัวใจสำคัญของ Body Copywriting ที่ดี ในการทำให้ข้อความมีประสิทธิภาพ ต้องมีการจัดการกับภาษาอย่างรอบคอบ ดังนี้:

 • เลือกคำที่เหมาะสม: ใช้คำที่มีความหมายชัดเจน โดยหลีกเลี่ยงคำซับซ้อนที่ทำให้เนื้อหาดูพร่ามัวหรือเข้าใจยาก
 • สร้างประโยคที่กระชับ: การใช้ประโยคสั้นๆ ที่แสดงถึงจุดประสงค์ได้ชัดเจน ช่วยให้ผู้อ่านสามารถจับใจความได้โดยไม่เสียเวลา
 • ใช้หัวข้อย่อยชัดเจน: การแบ่งประเด็นหลักออกเป็นหัวข้อย่อยช่วยให้ผู้อ่านสามารถติดตามและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
 1. การแบ่งส่วนย่อยเพื่อความสะดวกในการอ่าน

การแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ มีประโยชน์อย่างมากในการทำให้เอกสารหรือเนื้อหาที่เขียนนั้นอ่านง่ายขึ้น:

 • ใช้ Bullet Points หรือ Numbered Lists: การใช้รายการเป็นข้อๆ ช่วยให้ผู้อ่านสามารถสแกนหาข้อมูลสำคัญได้ง่าย และช่วยให้ข้อมูลดูเป็นระเบียบและชัดเจน
 • ใช้พารากราฟแยกตามหัวข้อ: แบ่งเนื้อหาที่ยาวหรือมีรายละเอียดออกเป็นพารากราฟย่อย ๆ ตามหัวข้อที่ทำให้การอ่านไม่รู้สึกเหนื่อยหรือสับสน
 • เน้นย้ำคำสำคัญด้วยการตั้งหนาหรือตัวเอียง: การทำให้คำสำคัญโดดเด่นขึ้นในข้อความ ช่วยให้ผู้อ่านสามารถจำและรับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้น

การใช้เทคนิคเหล่านี้ในการเขียน Body Copywriting ไม่เพียงแต่ทำให้เนื้อหาของคุณชัดเจนและไปตรงจุดเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้อ่านมีประสบการณ์ที่ดีกับข้อความของคุณ ทำให้พวกเขาอยากอ่านต่อและรับสารที่คุณต้องการสื่อสารได้ง่ายขึ้น นี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่านและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการสื่อสาร

เทคนิคการเขียน copywriting ที่ดึงดูดลูกค้า

การเขียนคำโฆษณาหรือ copywriting ที่มีประสิทธิภาพและสามารถดึงดูดลูกค้าได้เป็นเทคนิคที่ท้าทายซึ่งต้องการความเข้าใจในจิตวิทยาของผู้บริโภคและการใช้ภาษาที่เหมาะสม นี่คือหลักการสำคัญที่ควรใช้เมื่อต้องการเขียนที่มีประสิทธิภาพ:

 1. ใช้หัวข้อที่กระชับและน่าสนใจ

หัวข้อที่น่าสนใจจะช่วยดึงดูดใจผู้อ่านให้ต้องการอ่านต่อ ควรใช้คำที่เร้าอารมณ์หรือสร้างความอยากรู้อยากเห็น เช่น “เผยเคล็ดลับการทำครัวขั้นเทพที่คุณสามารถทำได้ที่บ้าน” หรือ “ไม่ลองไม่ได้แล้ว! สูตรลับที่จะทำให้คุณสวยขึ้นภายใน 7 วัน”

 1. เน้นย้ำประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

ผู้คนสนใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ จะช่วยพวกเขาได้อย่างไร ควรเน้นว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากผลิตภัณฑ์ โดยอาจเริ่มต้นด้วย “คุณจะเห็นผลลัพธ์ทันทีเมื่อ…” หรือ “ประหยัดเวลาและเงินด้วย…”

 1. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

ควรเขียนให้ชัดเจนและง่ายต่อการอ่าน หลีกเลี่ยงคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือเทคนิควิชาการที่อาจทำให้ผู้อ่านรู้สึกห่างเหิน ใช้ภาษาที่สร้างความรู้สึกสนิทสนมและมีพลัง

 1. ใช้เรื่องราวในการเชื่อมโยง

การเล่าเรื่องราวสามารถสร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับผู้อ่านได้ อาจเล่าถึงประสบการณ์ของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจ เช่น “หลังจากที่แม่บ้านคนนี้ใช้สูตรนี้ ชีวิตครอบครัวของเธอก็ดีขึ้นอย่างมาก”

 1. มีการเรียกให้ทำการตอบสนอง (Call-to-Action)

ท้ายที่สุดคุณต้องบอกผู้อ่านว่าต้องทำอะไรต่อไป สามารถใช้คำที่กระตุ้นการตอบสนอง เช่น “สั่งซื้อเลยวันนี้!”, “ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อไม่พลาด!”, หรือ “คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้น!” การมี CTA ที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรถัดไป และมีโอกาสที่จะแปลงจากผู้อ่านเป็นลูกค้า

 

การใช้เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้การเขียน copywriting ของคุณไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังสร้างการเชื่อมโยงทางอารมณ์และผลักดันให้พวกเขาทำการตัดสินใจที่จะซื้อหรือใช้บริการของคุณได้

แล้วคุณจะรออะไรกันอยู่ล่ะ? ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลด้วยการใช้ SABLE—เครื่องมือที่จะช่วยให้การทำการตลาดของคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแคมเปญ, การจัดการลูกค้า, หรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน ทุกอย่างรวมอยู่ใน SABLE ที่จะทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น ประหยัดเวลา และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

เรามั่นใจว่าเครื่องมือของเราจะเป็นหุ้นส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต อย่าช้า! สมัครใช้งาน SABLE วันนี้ พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษที่เราจัดเตรียมไว้ให้กับลูกค้าใหม่ 

🔗คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ 

💡 Request a Demo 💡

เพื่อเริ่มต้นการทำการตลาดระดับโปรกับเราและพบกับการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ธุรกิจของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!