คู่มือการใช้งาน

สำหรับใครที่สนใจใช้งานCustomer360 เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายมารวมไว้ที่เดียวในรูปแบบ customer360 จะทำให้เราเข้าใจลูกค้ารายบุคคลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น