การปรับใช้กลยุทธ์ Pricing Strategy เพื่อเพิ่มยอดขาย

การปรับใช้กลยุทธ์ Pricing Strategy เพื่อเพิ่มยอดขาย

การปรับใช้กลยุทธ์ Pricing Strategy เพื่อเพิ่มยอดขาย

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การตั้งราคาที่เหมาะสมไม่ใช่แค่การกำหนดตัวเลขเพื่อการขายเท่านั้น แต่เป็นการวางกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มยอดขาย การปรับใช้กลยุทธ์การตั้งราคา (Pricing Strategy) อย่างเหมาะสมสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการดึงดูดลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มมูลค่าต่อธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตั้งราคาที่ดีไม่ใช่เพียงแค่การตั้งราคาต่ำสุดเพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างคุณค่า การใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของตลาด และการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ การปรับกลยุทธ์การตั้งราคาที่เหมาะสมสามารถทำให้สินค้าหรือบริการของเรามีความโดดเด่นในตลาด เพิ่มยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บทความนี้จะสำรวจแนวทางต่างๆ ในการปรับใช้กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อเพิ่มยอดขาย รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ตลาด การสร้างคุณค่า และการปรับตัวตามพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคการแข่งขันที่เข้มข้นนี้

ภาพรวมของกลยุทธ์การตั้งราคาแบบต่าง ๆ

กลยุทธ์การตั้งราคามีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ตัวอย่างของกลยุทธ์การตั้งราคา ได้แก่

 1. การตั้งราคาตามต้นทุน (Cost-plus Pricing): การตั้งราคาโดยบวกกำไรเพิ่มจากต้นทุนการผลิต ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่สูงและต้องการความมั่นคงในกำไร
 2. การตั้งราคาตามตลาด (Market-based Pricing): การตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคาของคู่แข่งและความต้องการของตลาด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 3. การตั้งราคาตามมูลค่า (Value-based Pricing): การตั้งราคาโดยพิจารณาจากมูลค่าที่ลูกค้าได้รับจากสินค้าและบริการ ซึ่งเหมาะกับธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความแตกต่างและมีคุณค่าสูง
 4. การตั้งราคาแบบส่งเสริมการขาย (Promotional Pricing): การใช้ส่วนลดและโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าและกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาสั้น ๆ

ผลกระทบของราคาต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

ราคาสินค้าและบริการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมผู้บริโภค เนื่องจากราคาเป็นปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ความเข้าใจในผลกระทบของราคาต่อพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางกลยุทธ์การตั้งราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น:

 • การตั้งราคาต่ำ: อาจช่วยดึงดูดผู้บริโภคให้มาลองใช้สินค้าหรือบริการใหม่ ๆ หรือเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันกับคู่แข่ง แต่ต้องระวังไม่ให้ราคาต่ำจนเกินไปจนทำให้ผู้บริโภครับรู้ว่าสินค้ามีคุณภาพต่ำ
 • การตั้งราคาสูง: อาจสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าว่ามีคุณภาพสูงและหรูหรา ช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้ามีความคุ้มค่า และอาจเพิ่มความภักดีของลูกค้าที่ต้องการสินค้าและบริการที่มีความพิเศษ

ความเชื่อมโยงระหว่างราคาและคุณค่าของสินค้า

การตั้งราคาไม่เพียงแต่มีผลต่อยอดขายเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อการรับรู้คุณค่าของสินค้าหรือบริการด้วย ความเชื่อมโยงระหว่างราคาและคุณค่าที่รับรู้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดราคาได้ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น:

 • ราคาสูงและคุณค่าที่รับรู้สูง: การตั้งราคาสูงมักจะสื่อถึงคุณภาพที่ดีและการบริการที่เหนือกว่า ผู้บริโภคอาจยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นหากมองว่าสินค้ามีคุณค่าที่เหมาะสมกับราคา เช่น สินค้าแบรนด์หรูที่เน้นการออกแบบและวัตถุดิบคุณภาพสูง
 • ราคาต่ำและคุณค่าที่รับรู้สูง: หากธุรกิจสามารถนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง จะสามารถดึงดูดผู้บริโภคและสร้างความภักดีได้ โดยเฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม ต้องระวังไม่ให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้านั้นไม่มีคุณภาพหากราคาต่ำเกินไป
 • ราคาที่ตรงกับคุณค่าที่รับรู้: การตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาฐานลูกค้าได้ การตั้งราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพและประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความภักดีในระยะยาว

วิธีการประเมินกลยุทธ์ราคาของคู่แข่ง

 1. การสำรวจราคาสินค้า: เริ่มต้นด้วยการสำรวจราคาสินค้าของคู่แข่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าของคุณ โดยรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ และแหล่งอื่น ๆ ที่คู่แข่งใช้ในการขายสินค้า
 2. การเปรียบเทียบราคา: นำข้อมูลราคาที่ได้จากการสำรวจมาทำการเปรียบเทียบกับราคาสินค้าของคุณ เพื่อดูความแตกต่างและหาจุดแข็งหรือจุดอ่อนในด้านราคาของคู่แข่ง
 3. การวิเคราะห์โปรโมชันและส่วนลด: ศึกษากลยุทธ์การใช้โปรโมชันและส่วนลดของคู่แข่ง เพื่อดูว่าใช้วิธีการใดที่ทำให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้ และประเมินว่ากลยุทธ์นั้นสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้หรือไม่
 4. การตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา: วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดขึ้นในอดีตของคู่แข่ง เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มการปรับราคา และใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนการปรับราคาในอนาคตของคุณ
 5. การประเมินความคุ้มค่า: ไม่เพียงแต่ดูราคาเท่านั้น แต่ควรพิจารณาความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้า ซึ่งรวมถึงคุณภาพสินค้า การบริการหลังการขาย และประสบการณ์การใช้บริการ

การวิเคราะห์แนวโน้มราคาในอุตสาหกรรม

 1. การศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ: วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วไป ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาสินค้าในอุตสาหกรรม เช่น อัตราเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน
 2. การติดตามข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ: การติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อราคาสินค้า การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้า และการเปลี่ยนแปลงในภาษี
 3. การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อดูแนวโน้มการปรับราคาในตลาด และคาดการณ์ทิศทางราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 4. การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า: การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าเกี่ยวกับราคาและความพร้อมในการจ่าย ช่วยให้เข้าใจแนวโน้มและความต้องการของตลาด ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปรับกลยุทธ์ราคาให้เหมาะสม
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์: ศึกษาข้อมูลราคาสินค้าในอดีต เพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาต่าง ๆ และใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนการกำหนดราคาที่เหมาะสมในอนาคต

การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามราคา

การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามราคาคือการวิเคราะห์และแยกกลุ่มลูกค้าตามความสามารถในการจ่ายและความต้องการ วิธีนี้ช่วยให้สามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มได้ ซึ่งอาจแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าระดับสูง กลุ่มลูกค้าระดับกลาง และกลุ่มลูกค้าระดับล่าง โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ ประวัติการทำธุรกรรม และข้อมูลประชากร

ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มลูกค้า:

 • ลูกค้าระดับสูง: ลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง มักมองหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพและพร้อมจ่ายในราคาสูง
 • ลูกค้าระดับกลาง: ลูกค้าที่มีกำลังซื้อปานกลาง ต้องการสินค้าที่มีความคุ้มค่าและคุณภาพสมราคา
 • ลูกค้าระดับล่าง: ลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด มักมองหาสินค้าราคาถูกหรือโปรโมชั่นพิเศษ

การกำหนดราคาเฉพาะกลุ่มลูกค้า

การกำหนดราคาเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป็นการปรับปรุงกลยุทธ์การตั้งราคาให้เหมาะสมกับความต้องการและกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม การกำหนดราคาเฉพาะกลุ่มลูกค้าช่วยเพิ่มความพึงพอใจและแรงจูงใจในการซื้อสินค้า ซึ่งส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

วิธีการกำหนดราคาเฉพาะกลุ่มลูกค้า:

 1. การตั้งราคาแบบ Dynamic Pricing: การตั้งราคาเปลี่ยนแปลงตามความต้องการและอุปทาน เช่น การตั้งราคาที่สูงขึ้นในช่วงที่มีความต้องการมาก
 2. การตั้งราคาแบบ Personalized Pricing: การตั้งราคาตามพฤติกรรมและประวัติการซื้อของลูกค้าแต่ละราย โดยใช้ข้อมูลจาก Customer Data Platform (CDP) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความคุ้มค่า
 3. การตั้งราคาแบบ Value-based Pricing: การตั้งราคาตามมูลค่าที่ลูกค้ารับรู้จากสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า
 4. การเสนอส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษ: การให้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อกระตุ้นการซื้อ

การใช้วิธีการตั้งราคาที่หลากหลาย

การตั้งราคาสินค้าหรือบริการเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อยอดขายและกำไรของธุรกิจ โดยมีวิธีการตั้งราคาหลากหลายแบบที่ธุรกิจสามารถใช้ปรับใช้ตามสถานการณ์และเป้าหมายของธุรกิจได้ ดังนี้

1. กลยุทธ์การตั้งราคาตามมูลค่า (Value-based Pricing)

กลยุทธ์การตั้งราคาตามมูลค่านำการกำหนดราคามาจากค่าที่ลูกค้าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โดยมีข้อดีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและสามารถขยายตลาดได้

2. กลยุทธ์การตั้งราคาตามต้นทุน (Cost-based Pricing)

กลยุทธ์การตั้งราคาตามต้นทุนนำการกำหนดราคามาจากต้นทุนในการผลิตหรือให้บริการ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและมั่นใจได้ในการคำนวณราคา

3. กลยุทธ์การตั้งราคาตามตลาด (Market-based Pricing)

กลยุทธ์การตั้งราคาตามตลาดนำการกำหนดราคามาจากการศึกษาตลาดและการวิเคราะห์การตลาด เพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

การเลือกใช้วิธีการตั้งราคาใดในธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าหรือบริการ ลักษณะของตลาดและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ ทำให้การตั้งราคาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ

กรณีศึกษาในการปรับใช้กลยุทธ์ Pricing Strategy เพื่อเพิ่มยอดขาย

ตัวอย่างการประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์การตั้งราคา

 1. Apple Inc. และการตั้งราคาแบบพรีเมียม (Premium Pricing)

Apple Inc. เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบพรีเมียม (Premium Pricing) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่หรูหราและมีคุณภาพสูง Apple ตั้งราคาผลิตภัณฑ์ของตนสูงกว่าแบรนด์อื่น ๆ ในตลาด แต่ยังคงมียอดขายที่สูงอยู่เสมอ เพราะผู้บริโภคเชื่อในคุณภาพและนวัตกรรมที่แบรนด์นำเสนอ กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างยอดขายที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังสร้างความภักดีในลูกค้าและความยั่งยืนในระยะยาว

 1. Starbucks และการตั้งราคาแบบ Value-based Pricing

Starbucks ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาตามมูลค่า (Value-based Pricing) โดยการสร้างประสบการณ์ที่พิเศษและบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ลูกค้ายินดีจ่ายในราคาที่สูงกว่าเครื่องดื่มกาแฟทั่วไป Starbucks ลงทุนในการสร้างบรรยากาศร้านที่เป็นกันเองและการฝึกอบรมพนักงานให้บริการอย่างมืออาชีพ ส่งผลให้ลูกค้ายอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพราะมองเห็นคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้บริการของ Starbucks

 1. Netflix และการตั้งราคาแบบ Subscription-based Pricing

Netflix ประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบสมัครสมาชิก (Subscription-based Pricing) โดยเสนอราคาแบบรายเดือนที่สมเหตุสมผล ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่หลากหลายได้ไม่จำกัด ด้วยราคาที่จับต้องได้ Netflix สามารถสร้างฐานลูกค้าที่ใหญ่และสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว กลยุทธ์นี้ยังทำให้ Netflix สามารถปรับเปลี่ยนราคาหรือเพิ่มบริการใหม่ได้ง่ายขึ้นในอนาคต

บทเรียนจากกรณีศึกษาที่ล้มเหลว

 1. J.C. Penney และการตั้งราคาแบบ Fair and Square Pricing

ในปี 2012 J.C. Penney พยายามใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ “Fair and Square Pricing” โดยยกเลิกการลดราคาและโปรโมชั่นพิเศษทั้งหมด และตั้งราคาสินค้าในระดับที่ถูกต้องตามมูลค่าทันที กลยุทธ์นี้ล้มเหลวเพราะลูกค้าของ J.C. Penney คุ้นเคยกับการหาข้อเสนอพิเศษและส่วนลด และไม่รู้สึกถึงความเร่งด่วนในการซื้อสินค้าตามราคาที่ตั้งใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ยอดขายลดลงอย่างรวดเร็ว และบริษัทต้องกลับมาใช้กลยุทธ์การลดราคาและโปรโมชั่นแบบเดิม

 1. Coca-Cola และการตั้งราคาแบบ Dynamic Pricing

ในช่วงปี 1999 Coca-Cola พยายามทดลองใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Dynamic Pricing โดยการตั้งราคาเครื่องดื่มในตู้จำหน่ายอัตโนมัติสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิภายนอกเพิ่มขึ้น กลยุทธ์นี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสาธารณะและสื่อว่าบริษัทกำลังหากำไรจากสถานการณ์ที่ลูกค้าต้องการสินค้าอย่างมาก Coca-Cola จึงต้องยกเลิกการทดลองนี้อย่างรวดเร็วและทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ถูกกระทบในช่วงเวลานั้น

การวิเคราะห์กรณีศึกษาเหล่านี้ช่วยให้เราเห็นได้ว่าการตั้งราคาที่เหมาะสมไม่ใช่แค่การตั้งราคาสูงหรือต่ำ แต่เป็นการทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างมูลค่าที่ลูกค้ามองเห็นและยอมรับได้ การตั้งราคาอย่างมีกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างยอดขายและความสำเร็จในระยะยาวได้

ความสำคัญของ Pricing Strategy ที่มีต่อยอดขาย

Pricing Strategy มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางของยอดขายและความสำเร็จของธุรกิจ การตั้งราคาที่เหมาะสมสามารถดึงดูดลูกค้าและสร้างความพึงพอใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มยอดขาย นอกจากนี้ การตั้งราคาที่ถูกต้องยังช่วยสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด การใช้กลยุทธ์การตั้งราคาที่มีประสิทธิภาพ เช่น การตั้งราคาตามมูลค่า (Value-based Pricing) การตั้งราคาตามต้นทุน (Cost-based Pricing) และการตั้งราคาตามตลาด (Market-based Pricing) สามารถทำให้ธุรกิจเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อแนะนำในการใช้กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อประโยชน์สูงสุด

 1. ศึกษาตลาดและลูกค้า: ควรทำความเข้าใจตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อกำหนดราคาที่สอดคล้องกับความต้องการและค่านิยมของลูกค้า
 2. ประเมินต้นทุนและมูลค่า: การประเมินต้นทุนการผลิตและการบริการ รวมถึงการวิเคราะห์มูลค่าที่ลูกค้าได้รับ จะช่วยให้การตั้งราคามีความสมเหตุสมผลและยุติธรรม
 3. ติดตามและปรับปรุง: การติดตามผลลัพธ์ของการตั้งราคาอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการแข่งขัน
 4. ใช้เทคโนโลยีและข้อมูล: การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่ทันสมัยในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและแนวโน้มตลาด จะช่วยให้การตั้งราคาเป็นไปอย่างมีหลักฐานและมีเหตุผล

หากคุณเป็นธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและการสื่อสารกับลูกค้า ทาง SABLE เรามีโซลูชั่นการจัดการข้อมูลลูกค้าและการตลาดอัตโนมัติที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน ติดต่อเราวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จต่อไป

บทความใกล้เคียง