การใช้ข้อมูล Data Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะให้กับลูกค้า

การใช้ข้อมูล Data Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะให้กับลูกค้า

Data Analytics ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ �...
Read More