เทคนิคใช้งาน CRM กับการตลาดโลจิสติกส์

เทคนิคใช้งาน CRM กับการตลาด โลจิสติกส์

การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากระบบ CRM ช่วยให้ธุรกิจสามารถเห็นแนวโน้มและพฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้า มีประโ...
Read More