กลยุทธ์การนำ CRM มาใช้ในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัวของการทำ คลินิกเสริมความงาม

กลยุทธ์การนำ CRM มาใช้ในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัวของการทำ คลินิกเสริมความงาม

การเลือกระบบ CRM ที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและการบริการของ คลินิกเสริม...
Read More
การนำ AI มาช่วยสร้าง CRM สำหรับการพัฒนาการขายใน วงการการท่องเที่ยว

การนำ AI มาช่วยสร้าง CRM สำหรับการพัฒนาการขายใน วงการการท่องเที่ยว

การใช้ CRM ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีความสำคัญ โดยเฉพาะใน วงการการท่องเที่ยว ที่ต้องการความรวดเร็วและประ�...
Read More
เทคนิคใช้งาน CRM กับการตลาดโลจิสติกส์

เทคนิคใช้งาน CRM กับการตลาด โลจิสติกส์

การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากระบบ CRM ช่วยให้ธุรกิจสามารถเห็นแนวโน้มและพฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้า มีประโ...
Read More