ผลกระทบของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในอุตสาหกรรม การตลาดและโฆษณา

ผลกระทบของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในอุตสาหกรรม การตลาดและโฆษณา

ในอุตสาหกรรม การตลาดและโฆษณา ข้อมูลส่วนบุคคลช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของล�...
Read More
มาดูเรื่องราวความสำเร็จและแนวทางในการทำ Market Segmentation

มาดูเรื่องราวความสำเร็จและแนวทางในการทำ Market Segmentation

เรียนรู้จากประสบการณ์ขององค์กรต่างๆ ที่ได้รับความสำเร็จ จะช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจและให้ความรู้เกี่ยวกั�...
Read More