การเพิ่มคุณค่าข้อมูลเพื่อการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม (Targeted Marketing)

การเพิ่มคุณค่าข้อมูลเพื่อการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม (Targeted Marketing)

การตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม Targeted Marketing เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการอ�...
Read More
การหา Customer Insight เพื่อการตลาด Healthcare จาก พฤติกรรมบนหน้าเว็บ

การหา Customer Insight เพื่อ การตลาด Healthcare จากพฤติกรรมบนหน้าเว็บ

การเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก Customer Insight กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหก�...
Read More
ความท้าทายในอนาคตของ Big Data และ Customer Insight

ความท้าทายในอนาคตของ Big Data และ Customer Insight ในการทำ การตลาด

ig Data และ Customer Insight มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถนำหน้าคู่แข่งและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้...
Read More