ความท้าทายในอนาคตของ Big Data และ Customer Insight

ความท้าทายในอนาคตของ Big Data และ Customer Insight ในการทำ การตลาด

ig Data และ Customer Insight มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถนำหน้าคู่แข่งและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้...
Read More
การนำ Big Data มาใช้ประโยชน์ เพื่อสร้าง Customer Insight

การนำ Big Data มาใช้ประโยชน์ เพื่อสร้าง Customer Insight

การนำ Big Data มาใช้ประโยชน์เพื่อสร้าง Customer Insight นั้นเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและกา�...
Read More