ความสำคัญของการมี Single Customer View (360) ผ่าน CDP

ความสำคัญของการมี Single Customer View (360) หรือ มุมมองลูกค้าแบบครบวงจร ผ่าน CDP

Single Customer View (SCV) หรือมุมมองลูกค้าผู้เดียว หมายถึงการรวมข้อมูลทุกอย่างของลูกค้ามาไว้ในที่เดียว เพื่อให้เราได้เ�...
Read More