เครื่องมือและ เทคโนโลยี Data Unification

เครื่องมือและ เทคโนโลยี Data Unification

การรวมข้อมูล (Data Unification) คือกระบวนการในการรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาหลายแห่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างมุมมองเป็นหนึ�...
Read More
การใช้ REAL CDP เพื่อเพิ่มอัตราการเก็บ รักษาลูกค้า

การใช้ REAL CDP เพื่อเพิ่มอัตราการเก็บ รักษาลูกค้า

การที่จะเพิ่มอัตราการเก็บรักษาลูกค้า จำเป็นต้องเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ สามารถสร้างข้อเสนอและข้อ�...
Read More
เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน REAL CDP ใน การตลาดดิจิทัล

เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพ REAL CDP ใน การตลาดดิจิทัล

REAL CDP ที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลจากหลายแหล่ง สามารถทำความเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และความสนใ...
Read More