การปรับใช้ กลยุทธ์ Omni-channel กับแต่ละกลุ่มลูกค้า

การปรับใช้ กลยุทธ์ Omni-channel กับแต่ละกลุ่มลูกค้า

การปรับใช้ กลยุทธ์ Omni-channel ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้ตอบสนองความ�...
Read More