การใช้ข้อมูล Feedback ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

การใช้ข้อมูล Feedback ในการสร้างและ รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตาม Feedback เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตและปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมทางธุร�...
Read More
ความสำคัญของการสร้าง Trust และ Authenticity ในการขาย

ความสำคัญของการสร้าง Trust และ Authenticity ในการขาย

การสร้าง Trust และ Authenticity ในการขายช่วยในการสร้างความจงรักภักดีจากลูกค้า และเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเลือกที่จะก�...
Read More
การปรับใช้กลยุทธ์ Pricing Strategy เพื่อเพิ่มยอดขาย

การปรับใช้กลยุทธ์ Pricing Strategy เพื่อเพิ่มยอดขาย

การปรับใช้กลยุทธ์การตั้งราคา (Pricing Strategy) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการดึงดูดลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า และเ�...
Read More