การใช้ Big Data ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

การใช้ Big Data ใน การเข้าใจลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

การใช้ Big Data เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อทำให้การตัดสินใจในการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชื่�...
Read More
ประโยชน์ของการมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีในการทำ การตลาดออนไลน์

ประโยชน์ของการมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีในการทำ การตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์ การมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุ�...
Read More
การใช้ Data Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้า

การใช้ Data Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้า

การใช้ Data Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้าช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้อย่างคล่องตัว�...
Read More