กลยุทธ์สร้างแพลตฟอร์มการขายออนไลน์เพื่อขยายตลาดไปยังลูกค้าใหม่ของ Retail มีหน้าร้านทั้งที่ห้างและขายออนไลน์

กลยุทธ์สร้างแพลตฟอร์มการ ขายออนไลน์ เพื่อขยายตลาดไปยังลูกค้าใหม่ของ Retail มีหน้าร้านทั้งที่ห้างและขายออนไลน์

ที่มีหน้าร้านทั้งในห้างสรรพสินค้าและออนไลน์...
Read More
การใช้ Big Data ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

การใช้ Big Data ใน การเข้าใจลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

การใช้ Big Data เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อทำให้การตัดสินใจในการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชื่�...
Read More
ประโยชน์ของการมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีในการทำ การตลาดออนไลน์

ประโยชน์ของการมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีในการทำ การตลาดออนไลน์ หรือ marketing online

การตลาดออนไลน์ การมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุ�...
Read More