การใช้ข้อมูล Feedback ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

การใช้ข้อมูล Feedback ในการสร้างและ รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตาม Feedback เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตและปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมทางธุร�...
Read More
ความสำคัญของการสร้าง Trust และ Authenticity ในการขาย

ความสำคัญของการสร้าง Trust และ Authenticity ในการขาย

การสร้าง Trust และ Authenticity ในการขายช่วยในการสร้างความจงรักภักดีจากลูกค้า และเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเลือกที่จะก�...
Read More
การใช้ REAL CDP เพื่อเพิ่มอัตราการเก็บ รักษาลูกค้า

การใช้ REAL CDP เพื่อเพิ่มอัตราการเก็บ รักษาลูกค้า

การที่จะเพิ่มอัตราการเก็บรักษาลูกค้า จำเป็นต้องเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ สามารถสร้างข้อเสนอและข้อ�...
Read More