วิเคราะห์ลูกค้ารายบุคคลในรูปแบบ Customer 360 view

Customer 360 หมายถึงการสร้างบันทึกลูกค้าหลัก โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายนั้นจากทั่วทั้งองค์กร Customer 360 ให้มุมมองที่น่าเชื่อถือได้จาก มุมมองเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ เพศ และการโต้ตอบกับธุรกิจของลูกค้า ซึ่งไม่ใช่แค่มุมมองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวแต่ยังมีเกี่ยวกับ ประวัติคำสั่งซื้อ การเรียกเก็บเงิน สถานะทางสังคม และการตั้งค่าต่างๆ 

1.การดูข้อมูลรายละเอียดลูกค้า

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่แถบเมนู “โปรไฟล์ลูกค้า 360” หรือ “customer 360”

รายชื่อโปรไฟล์ลูกค้า ที่จะเห็น 2 มุมมอง โดยสามารถทำการ filter ได้

1.ลูกค้า คือลูกค้าที่สามารถระบุตัวตนได้ มีข้อมูลในระบบ เข้ามาในเว็บไซต์

2.โปรไฟล์ที่ไม่รู้จัก คือ ลูกค้าที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

ขั้นตอนที่ 2 สามารถ Filter ข้อมูลอื่นๆได้

 1. ค้นหาชื่อลูกค้า
 2. ช่องทาง

ขั้นตอนที่ 3 กดดูเพิ่มเติม > จะเห็นข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น โดยจะแบ่งเป็น 2 แท็บ

ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น

แท็บแรกจะเป็นภาพรวมของลูกค้า ประกอบไปด้วย

 1. ข้อมูลสรุป

 2. กิจกรรมที่เกิดขึ้น
  คือ จะทำการระบุว่าโปรไฟล์ลูกค้าคนนี้ มีพฤติกรรมการใช้งานยังไงบนเว็บไซต์บ้าง

  แท็บที่สองจะเป็นรายละเอียดของลูกค้า
 3. ลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น
  คือ ระบบจะนำเหตุการณ์สำคัญที่ผู้ใช้งานคนดังกล่าวขึ้นมาแสดง และแบ่งออกเป็นกล่องตามเซสชัน

2.การเพิ่มข้อมูลลูกค้า

ขั้นตอนที่ 1 เลือกไปที่ ปุ่ม “เพิ่มข้อมูลลูกค้า”

ขั้นตอนที่ 2

แหล่งที่มาของข้อมูล คือ ข้อมูลลูกค้าที่ได้ทำการเพิ่มเข้าไป ข้อมูลส่วนนั้นระบุว่าได้มาจากที่ไหน โดยจะสามารถทำการเลือกจากตัวเลือกที่เราให้ไว้ หรือจะ เพิ่มข้อมูลเองก็ได้ ex.ลูกค้าติดต่อมาจากงาน Martech ก็จะทำการใส่ช่องแหล่งที่มาของข้อมูลว่า Martech

กรอกข้อมูลลูกค้าเสร็จแล้วทำการกดบันทึก