สรุปภาพรวมของระบบในรูปแบบ Dashboard Overview

Dashboard Overview คือ สรุปภาพรวมของระบบทั้งหมดที่ออกมาในรูปแบบ Dashboard ที่อยู่ภายในหน้าเดียว

โดยไปที่แถบเมนู “แดชบอร์ด” หรือ “Dashboard”

จากนั้น เข้าไปที่หน้า “ภาพรวม” หรือ “Overview”

โดยจะสามารถ Filter ข้อมูลตามกรอบระยะเวลาได้

ในแดชบอร์ดภาพรวมจะประกอบไปด้วย 

 1. แสดง Metric สำคัญของข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมด ที่เก็บข้อมูลได้ ทั้ง “ลูกค้า” และ “โปรไฟล์ที่ไม่รู้จัก”
 • ลูกค้าทั้งหมด คือ โปรไฟล์ที่เราสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้ง “ลูกค้า” และ “โปรไฟล์ไม่รู้จัก”
 • ลูกค้าใน 30 วันล่าสุด(จะเปลี่ยนข้อมูลไปตามกรอบระยะเวลาที่เราเลือก) คือ โปรไฟล์ที่เราเก็บข้อมูลได้ว่าเป็น      “ลูกค้า” ในช่วงระยะเวลา 30 วันล่าสุด(ตามระยะเวลาที่เราเลือก)
 • อีเวนต์ คือ การกระทำที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ
 • กลุ่มลูกค้า คือ กลุ่มลูกค้าทั้งหมดที่เราทำการสร้างไว้ใน แถบเมนู -> กลุ่มลูกค้า 

2. ประเภทโปรไฟล์ และ ช่องทาง

 • ประเภทโปรไฟล์จะแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลของ “ลูกค้า” และ “โปรไฟล์ไม่รู้จัก”
 • ช่องทาง จะแสดงการเปรียบเทียบช่องทางที่ลูกค้าเข้ามาสู่เว็บ

3. Funnel คือ จำนวนการเข้าชม -> Engagement -> Conversion Rate

4. สรุปผล เป็นการสรุปผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ

 • ข้อความที่ส่ง จะแสดงจำนวนข้อความทั้งหมดที่เราทำการส่ง ในการทำงานอัตโนมัติ(Automation)
 • คนที่ส่งไปหา จะแสดงจำนวนคนที่เราทำการส่งข้อความ
 • การคลิกลิงก์ จะแสดงจำนวนการคลิกลิ้งก์ทั้งหมด โดยจะนับเป็นครั้ง
 • อัตราการคลิกลิงก์ จะแสดงอัตราการคลิกลิงก์ทั้งหมดที่เราทำการส่ง โดยจะคิดเป็นรูปแบบของเปอร์เซ็นต์
 • การทำงานอัตโนมัติแบบเส้นทาง จะแสดงจำนวนการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดที่ทำงานเสร็จสิ้น โดยจะทำการเทียบจากจำนวนทั้งหมดที่ทำการสร้างขึ้น
 • รายการคำสั่งซื้อ จะแสดงจำนวนการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดกี่คำสั่งซื้อ
 • วันที่อีเวนต์เกิดขึ้นสูงสุด จะแสดงวันที่มีการเกิดอีเวนต์สูงสุด
 • ช่วงเวลาที่อีเวนต์เกิดขึ้นสูงสุด จะแสดงช่วงเวลาที่มีการเกิดอีเวนต์สูงสุด

5. 10 อันดับอีเวนต์สูงสุด คือ เรียงอันดับการเกิดอีเวนต์ทั้งหมดในระบบ 10 อันดับโดยจะเรียงจากมากไปน้อย

6. ความถี่ของจำนวนอีเวนต์ จะแสดงเป็นรูปแบบ Heatmap ที่จะทำการบอกเวลาไหนเกิดอีเวนต์มากหรือน้อย

7. อีเวนต์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น แสดงจำนวนอีเวนต์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของแต่ละวันในรูปแบบ graph

8. 10 อันดับอีเวนต์ล่าสุด แสดงข้อมูลของ 10 อีเวนต์ล่าสุดที่สามารถดูได้ว่า วันเวลาไหน ไอดีอะไร ที่อยู่ไอพี อีเวนต์ที่เกิดขึ้นล่าสุด อุปกรณ์ที่เข้า รายละเอียดลิ้งก์เว็บที่เข้าล่าสุด