สรุปเหตุการณ์ต่างๆของระบบในรูปแบบ Dashboard Event Tracking

Dashboard Event Tracking คือ สรุปเหตุการณ์ต่างๆของระบบทั้งหมดที่ออกมาในรูปแบบ Dashboard ที่อยู่ภายในหน้าเดียว

โดยไปที่แถบเมนู “แดชบอร์ด” หรือ “Dashboard”

จากนั้น เข้าไปที่หน้า “ติดตามกิจกรรม” หรือ “Event Tracking”

โดยจะสามารถ Filter ข้อมูลต่างๆได้
1.filter ข้อมูลตามกรอบระยะเวลา

2.อุปกรณ์

3.พื้นที่

4.แหล่งที่มา

ในแดชบอร์ดติดตามกิจกรรมจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน

ส่วนที่ 1  

ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าทั้งหมด ที่ทำการติดตามได้ ประกอบไปด้วย

  • จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด โดยจะมีเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบจากที่ผ่านมาได้
  • ช่วงเวลาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด โดยจะมีเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบจากที่ผ่านมาได้
  • แหล่งที่มา จะจัด 3 อันดับแหล่งที่มา ที่เข้ามาในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น Direct, Google, Facebook หรือแหล่งที่มาอื่นๆ
  • Conversions คือ คนที่เปลี่ยนจากผู้ชมมาเป็นลูกค้า โดยจะมีเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบจากจำนวนผู้เข้าชม

ส่วนที่ 2

สามารถแบ่งได้เป็น 3 หน้า โดยจะประกอบไปด้วย 1.วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 2.รายงานภาพรวมการเข้าชม 3.ประวัติการเข้าชม 

หน้าแรก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่จะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

1.สรุปเหตุการณ์สำคัญ 5 เหตุการณ์

2.ขั้นตอนบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ(Funnel)

3.แหล่งที่มา ที่จะสามารถดูครั้งแรก ครั้งล่าสุด และทั้งหมดได้

4.จำนวนการเข้าชมมากี่ครั้งถึงจะเกิด Conversion ครั้งแรก

เมื่อทำการกดดูรายละเอียดเพิ่มเติม จะทำการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ามากี่ครั้งถึงจะเกิด Conversion ครั้งแรก

หน้าที่สอง รายงานภาพรวมการเข้าชม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. รายละเอียดรายงานภาพรวม โดยมี conversion ผู้เข้าชมทั้งหมด ผู้เข้าชมซ้ำ

2. สรุปผลภาพรสมการเข้าชมทั้งหมด ในรูปแบบตัวเลข แสดงภาพรวมการเข้าชมทั้งหมด ในรูปแบบตัวเลขสรุป

หน้าที่สาม ประวัติการเข้าชม สามารถดูโปรไฟล์รายบุคคลได้ เมื่อทำการกดไปที่ ดูโปรไฟล์ จะไปที่หน้า โปรไฟล์ลูกค้า 360 รายบุคคล

ส่วนที่ 3

ประกอบไปด้วย

3.1.หน้าเว็บไซต์ ที่จะมี หน้า เข้าหน้าแรก และโฟลว์ เรียงจากบอดเข้าชมมากไปน้อย

3.2.แบ่งได้เป็น 3 แท็บ 1.ช่วงเวลา 2.แหล่งที่มา 3.อุปกรณ์ โดย

แหล่งที่มา สามารถทำการ Filter ข้อมูลได้ตาม UTM ที่แบ่ง เป็น 3 ส่วน

1.UTM Source

2.UTM Campaign

3.UTM Medium

3.3.คำที่ถูกคัดลอก เรียงจากคำที่ถูกคัดลอกมากที่สุด ไปน้อยที่สุด โดยสามารถแสดงได้ 2 แบบ คือ 

  1. แบบ Table List

2. แบบ Word Cloud

3.4.พื้นที่ จะทำการบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาชมเว็บไซต์อยู่พื้นที่ ภูมิภาคไหนบ้าง โดยสามารถบอกเป็นจำนวนได้