เครื่องมือและ เทคโนโลยี Data Unification

เครื่องมือและ เทคโนโลยี Data Unification

การรวมข้อมูล (Data Unification) คือกระบวนการในการรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาหลายแห่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างมุมมองเป็นหนึ�...
Read More
การออกแบบโครงสร้างสำหรับ Scalability ใน Data Warehouse

การออกแบบโครงสร้างสำหรับ Scalability ใน Data Warehouse

Scalability มีความสำคัญสำหรับการขยายขนาดของระบบ การออกแบบที่ดีจึงสำคัญที่จะทำให้ Data Warehouse สามารถเติบโตได้อย่างมีป�...
Read More