การใช้ Big Data ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

การใช้ Big Data ใน การเข้าใจลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

การใช้ Big Data เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อทำให้การตัดสินใจในการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชื่�...
Read More