วิธีการ Login and Reset Password

ในการเข้าใช้งานระบบเซเบิล ครั้งแรก หลังจากที่ผู้ใช้ได้อีเมลบัญชีเข้าใช้งานมาแล้วให้ผู้ใช้ทำตามขั้นตอน  รีเซ็ตรหัสผ่าน ก่อนแล้วจึงค่อยเข้าสู่ระบบ

วิธีการเข้าสู่ระบบ

  1. เข้าสู่ website : https://app.sable.asia/login เพื่อทำการ เข้าสู่ระบบ

2. ทำการกรอก email และ password ที่ทาง SABLE ให้ไปเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่าน (Reset Password)

ในกรณีลืมรหัสผ่าน หรือ เข้าใช้งานครั้งแรก

  1. เลือก “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อ reset password

2. กรอก email ที่จะทำการ reset password แล้วเลือก “รีเช็ตรหัสผ่าน”

3. เมื่อเลือก “รีเซ็ตรหัสผ่าน” ทางหน้าเว็บก็จะแสดงว่า “ส่งลิงค์รีเซ็ตรหัสผ่านแล้ว” ก็จะมี mail เข้าไปที่ email ที่ทำการกรอกไว้ เพื่อที่จะทำการ reset password

4. คลิกลิงก์ที่ส่งไปทาง mail แล้วทำการกรอกรหัสผ่านใหม่จากนั้นกด save

5. หลังจากนั้นสามารถเข้าสู่ระบบตามปกติที่ด้วยรหัสผ่านใหม่