การทำ Market Research เพื่อกำหนดกลยุทธ์ Omni-channel ที่เหมาะสม

การทำ Market Research เพื่อกำหนดกลยุทธ์ Omni-channel ที่เหมาะสม

การทำ Market Research เป็นกระบวนการสำคัญที่ธุรกิจต่างๆ ต้องดำเนินการเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของตลาดเป้า...
Read More