การออกแบบโครงสร้างสำหรับ Scalability ใน Data Warehouse

การออกแบบโครงสร้างสำหรับ Scalability ใน Data Warehouse

Scalability มีความสำคัญสำหรับการขยายขนาดของระบบ การออกแบบที่ดีจึงสำคัญที่จะทำให้ Data Warehouse สามารถเติบโตได้อย่างมีป�...
Read More
การใช้ Data Mining เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลใน Data Warehouse

การใช้ Data Mining เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลใน Data Warehouse

การใช้ Data Mining เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลใน Data Warehouse นับเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการข้อมูลสำคัญจากฐานข้อมูลขนาด�...
Read More