การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

การวิเคราะห์ กลุ่มลูกค้า เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุรูปแบบพฤติกรรมการซื้อ ความสนใจ และความต้องการของกลุ่มล...
Read More
การปรับใช้กลยุทธ์ Omni-channel กับแต่ละกลุ่มลูกค้าหรือ Customer Segmentation

การปรับใช้กลยุทธ์ Omni-channel กับแต่ละกลุ่มลูกค้าหรือ Customer Segmentation

Omni-channel กับ Customer Segmentation เป็นเครื่องมือที่สามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่าง�...
Read More